Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Monitoren van gedrag en emotie in het dagelijks leven na bariatrische chirurgie

Type of assignment                     Ma

Internal or external?                     external

Maximum number of students    2

Own data collection                     Yes

Type of research method             to be determined quantitative, kwalitative, literature review

Achtergrond informatie

Overgewicht of obesitas is een veelvoorkomende, metabole aandoening die het risico vergroot op andere ernstige chronische aandoeningen. Operatief ingrijpen, ook wel bariatrische chirurgie genoemd, blijkt de meest effectieve behandeling voor gewichtsvermindering bij morbide obesitas. Echter, voor blijvend gewichtsverlies is gedragsverandering noodzakelijk. Om patiënten adequaat te ondersteunen in dit proces van gedragsverandering, is het belangrijk goed inzicht te krijgen in gedrag en onderliggende gedachten, emoties en/of klachten in het dagelijks leven. De  Experience Sampling Methode (ESM) is een veelbelovende manier om dit te kunnen doen.

 

De ESM is een onderzoekstechniek waarmee bijvoorbeeld gedrag, gedachten, klachten of stemming onderzocht kunnen worden in het dagelijks leven. Deze methodiek bestaat eruit dat patiënten regelmatig korte vragen beantwoorden -- over hun gedrag, gedachten, klachten en/of stemming -- op meerdere ‘random’ tijdstippen tijdens een dag of week middels een smartphone. Op deze manier ontstaat per patiënt een individueel patroon van ‘daily experience’. De verwachting is dat dit in tegenstelling tot vragenlijsten veel minder een moment opname is en een betere afspiegeling van het dagelijks leven geeft. ESM is een steeds vaker toegepaste techniek in wetenschappelijk onderzoek vooral in de psychologie. Er is echter nog geen toepassing voorhanden waarmee inzicht in relevante dagelijkse gedragingen, gedachten en emoties van patiënten die in aanmerking komen voor bariatrische chirurgie in kaart gebracht kunnen worden

 

Doel van de opdracht

Het ontwikkelen en valideren op klinische toepasbaarheid van een ESM toepassing voor patiënten die in aanmerking komen voor bariatrische chirurgie waarmee relevante dagelijkse gedragingen, gedachten en emoties van patiënten gemeten kunnen worden.

 

Methodes

-       Literatuurstudie

-       Interviews behandelteam

-       Experiment met patiënten

 

Who are we looking for?

Een student met affiniteit voor uitvoeren van onderzoek in de klinische praktijk, en daarnaast interesse heeft om zich te verdiepen in de Experience Sampling Method (of in ieder geval met het doen van kwantitatief, longitudinaal onderzoek).

Wat do we offer? De student krijgt de mogelijkheid onderzoek te doen binnen het multidisciplinaire team van het obesitascentrum. Je loopt mee met de verschillende disciplines om inzicht te krijgen in het zorgproces van de bariatrische chirurgie en kennis te maken met de patiënten die behandeld worden in het obesitascentrum. Daarnaast zijn er wekelijkse intervisie bijeenkomsten met alle studenten die onderzoek doen in ZGT, zodat ervaringen en kennis gedeeld kunnen worden.

More info?: De opdracht wordt uitgevoerd bij ZGT obesitascentrum. Voor aanvullende informatie over de opdracht kunt u contact opnemen met de afdeling ZGT Academie via wetenschapsbureau@zgt.nl.

Supervisor: wordt nog bepaald