Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Hanzehogeschool: Het gebruik van gedragsveranderingstechnieken voor het veranderen van leefstijlgedrag bij mensen met een lichte verstandelijke beperking

 

Type of assignment:                    MA

Internal or external?:                    extern: Groningen (met mogelijkheid om thuis te werken)

Maximum number of students:   2-4

Individual collecting of data?       Nee

Type of research:                         Observatie-onderzoek

Description of the assignment: Lectoraat Healthy Ageing and Allied Health Care van de Hanzehogeschool Groningen doet onderzoek naar leefstijlverbetering bij mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking blijken vaak te weinig te bewegen en ongezond te eten. Maar hoe kan hun leefstijlgedrag worden veranderd? Voor mensen zonder verstandelijke beperking lijken gedragsveranderingstechnieken invloed te hebben op hun leefstijl. Maar mensen met een verstandelijke beperking hebben soms andere ondersteuningsbehoeften. Met welke aanpak kunnen zij hun leefstijl verbeteren?

Dit onderzoek richt zich daarom op het gebruik van. Met behulp van video-observaties zijn begeleiders gevolgd tijdens hun dagelijks werk in de zorg voor mensen met LVB. Deze video’s worden gebruikt om te onderzoeken technieken om leefstijlgedrag bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) te beïnvloeden welke technieken begeleiders gebruiken in relatie tot het leefstijlgedrag van mensen met LVB.

 

De eerste video-observaties zullen begin april beschikbaar zijn. In deze opdracht ga je aan de slag met het analyseren van de videobeelden. Je codeert de beelden met behulp van een lijst van gedragsveranderingstechnieken en bepaalt de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid in samenwerking met een medestudent. Op basis van de resultaten bepaal je welke gedragsveranderingstechnieken al worden ingezet om leefstijlgedrag van mensen met LVB te verbeteren. Je rapporteert je bevindingen aan de onderzoekers van het lectoraat. Deze resultaten worden gebruikt om een scholing op te zetten voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking.

Who are we looking for? Ga jij gestructureerd en zelfstandig te werk? Heb je daarnaast ook de vaardigheden om samen te werken daar waar nodig? En kun je uit de voeten met kwalitatieve data? Dan zijn we op zoek naar jou! Affiniteit met gedragsverandering en mensen met een verstandelijke beperking is natuurlijk een pré. Het schrijven van een beknopte motivatiebrief en een verkennend gesprek zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure voor deze opdracht.

What are we offering? We bieden je een kijkje in de wereld van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Je leert vaardigheden voor het uitvoeren en analyseren van kwalitatief onderzoek. Daarnaast ontdek je op welke manieren gedragsverandering kan plaatsvinden en zie je hoe de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking wordt vormgegeven.

More information? Mariël Willems-Jongsma (m.willems@pl.hanze.nl) en Aly Waninge (a.waninge@pl.hanze.nl)

Supervisor: Will be determined.

External supervisor: dr. Aly Waninge en drs. Mariël Willems-Jongsma

Additional info: https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/speerpunten/healthy-ageing/gedragsveranderingstechnieken-leefstijlverbetering-mensen-verstandelijke-beperking