Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Automatisch vermoeid?

Identificatie en beïnvloeding van automatische processen bij vermoeidheid

Type opdracht: Ba GP, MA GP

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja, twee studenten

Data: Kwantitatief

Voorkennis: Vak Onbewuste processen en gezondheidsgedrag afgerond

Opdrachtomschrijving:

Wie voelt zich niet soms moe? Na lichamelijke of psychische inspanning is de energie even op en moet de batterij weer worden opgeladen. Moeheid zien we over het algemeen als een waarschuwingssignaal om kalmer aan te doen. Vanuit dit oogpunt is het gezond om moeheid te kunnen ervaren en is vermoeidheid geen klacht. Echter, voor veel mensen leiden vermoeidheidsklachten tot beperkingen in hun dagelijks leven, zij kunnen niet op de manier in hun werk, vrije tijd en sociale relaties participeren als ze graag zouden willen. Vaak staat de ernst van de vermoeidheid in geen verhouding tot de activiteit die is uitgevoerd of de inspanning die is geleverd.

Zelfmanagement benaderingen kunnen helpen om minder vermoeid te worden of het dagelijkse leven zinvol in te richten met vermoeidheid. Deze interventies gaan uit van de beïnvloeding van reflectieve zelfregulatie processen door bijvoorbeeld bewustwording en oefeningen.


In deze opdracht gaan jullie een nieuwe route exploreren in het onderzoek naar vermoeidheid. Jullie bestuderen automatische psychologische processen bij vermoeidheid door een impliciete test (zoals de Approach-Avoidance Test) voor vermoeidheid te maken en deze af te nemen bij mensen die meer of minder vermoeid zijn. Jullie zetten eerste stappen om automatische processen die gerelateerd zijn aan vermoeidheid te beïnvloeden met behulp van een cognitive bias retraining.


Literatuur:

Rinck M., Becker E.S. (2007). Approach and avoidance in fear of spiders. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 38: 105–120

Mogoase, C., David, D., & Koster, E.H.W. (2014). Clinical efficacy of attentional bias modification procedures: An updated meta-analysis. Journal of Clinical Psychology, doi: 10.1002/jclp.22081

Wiers, R.W., Rinck, M., Kordts, R., Houben, K. & Strack, F. (2010). Retraining automatic action-tendencies to approach alcohol in hazardous drinkers. Addiction 105(2): 279-287.


Wie zoeken we? Studenten die al eerste ervaringen hebben opgedaan met het meten van impliciete processen (zoals in het vak Onbewuste Processen en Gezondheidsgedrag) en die geïnteresseerd zijn hun basis kennis en vaardigheden uit te breiden en toe te passen op het fenomeen vermoeidheid.

Wat bieden we? Je participeert in de onderzoekslijnen over vermoeidheid en onbewuste processen aan de UT en doet inhoudelijk en methodologisch vernieuwend onderzoek.

Begeleider: Dr. Christina Bode, Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie, c.bode@utwente.nl