Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

TRIMBOS: Evaluatie van het gebruik van een web-based interventie voor stress, slaap en piekeren en de samenhang met klachten. 

Type opdracht:                             MSc (10 of 30 EC)

In– of extern?:                              Extern

Hoeveel studenten mogelijk?       1

Zelf data verzamelen?                 Nee

Type onderzoek:                          Evaluatie van bestaande web-based interventie

Opdrachtomschrijving:

‘Beter slapen’, ‘Minder stress’ en ‘Minder piekeren’ zijn drie online trainingen om zelfstandig te werken aan slaap-, pieker- of stressklachten. Deze zogenaamde online klachtgerichte mini-interventies (online KMI’s) zijn ontwikkeld door het Trimbos-instituut en worden aangeboden op www.snelbeterinjevel.nl. De online KMI’s zijn effectief bevonden in een RCT. Er is veel log-data verzameld over het gebruik van de KMI’s. Bijvoorbeeld welke oefeningen kiest men en is de dagboek ingevuld? Op dit moment wordt deze interventie geïmplementeerd in de huisartsenpraktijk waarbij de POH-GGZ ook face-to-face ondersteuning geeft (een zogenaamde blended aanpak). Deze implementatie wordt geëvalueerd in een RCT.

Voor deze opdracht ga je op zoek naar gebruikspatronen in deze log-data en onderzoek je of bepaalde gebruikspatronen samenhangen met bijvoorbeeld een betere uitkomst op klachten.  Ook bestaat de mogelijkheid om hiernaast mee te werken aan het implementatieonderzoek. 

Mogelijke onderzoeksvragen zijn:

Hoe vaak gebruiken de deelnemers de verschillende onderdelen van de interventie?

Hoe is het gebruik verdeeld over de tijd?

Hangt het startniveau van klachten of de mate waarin mensen opknappen samen met:

Het aantal weken dat ze besteden?

Het aantal activiteiten die ze doen?

Het type activiteiten die ze doen?

De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het opschonen, analyseren en rapporteren van de verzamelde data. Het streven is om het resultaat van de analyses te publiceren in de vorm van een  wetenschappelijke artikel. Voor het implementatie onderzoek bestaan de werkzaamheden uit het te woord staan en ondersteunen van de POH’s-GGZ met de implementatie van snelbeterinjevel.nl.

Wie zoeken we? Een student met interesse in e-health voor mentale gezondheid die het leuk vindt om met (complexe) datasets aan de slag te gaan. Interesse in het implementeren van e-heatlh in de dagelijkse praktijk strekt ook tot de aanbeveling. Nauwkeurig kunnen werken, statistische analysevaardigheden en goede  schriftelijke vaardigheden zijn, gegeven de opdracht, erg belangrijk.

Begeleiders:

Dr. Saskia Kelders (UT)

Dr. Stephanie Leone (Trimbos-instituut)

Drs. Suzanne Lokman (Trimbos-instituut)