Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Title:


Zelfcompassie in de context van kanker: een kwalitatief onderzoek


Overview:

Type of assignment:                     MA (25-35 EC)

Internal or external?:                    Internal

Maximum number of students:     1

Individual collecting of data?        Yes

Type of research:                         Kwalitatief


Description of the assignment:


Zelfcompassie verwijst naar een positieve, warme en vriendelijke houding tegenover zichzelf in tijden van tegenslag. Het aanleren van zelfcompassievaardigheden is zeer relevant voor kankerpatiënten, omdat zij geconfronteerd worden met moeilijke emoties en vele facetten van lijden (zoals moeheid, misselijkheid, onbegrip, schuldgevoelens, acceptatie van het veranderende lichaam, angst, eenzaamheid en beperkingen in functioneren). Zelfcompassie-interventies zijn effectief gebleken bij verschillende doelgroepen, maar onderzoek onder kankerpatiënten is schaars. In dit onderzoek staat daarom de vraag centraal hoe zelfcompassie aansluit bij de doelgroep nieuw gediagnosticeerde kankerpatiënten.

 

Om deze vraag te beantwoorden zal je semigestructureerde interviews uitvoeren met mensen met kanker. Je werft de deelnemers en analyseert tevens de data. We zullen de deelnemers eerst laten kennis maken met zelfcompassie, bijvoorbeeld door hen enkele weken zelfcompassie oefeningen te laten doen. Vervolgens houdt je interviews met de deelnemers om in kaart te brengen hoe zij tegen zelfcompassie aankijken, hoe zij de oefeningen hebben ervaren en hoe dit aansluit bij het leven met kanker.

 

De resultaten van de interviews zullen worden gebruikt als input voor de ontwikkeling van een zelfcompassie mHealth interventie.


Who are we looking for?


Een student met interesse voor het onderwerp zelfcompassie die het leuk lijkt om interviews uit te voeren met kankerpatiënten. Naast affiniteit met kwalitatief onderzoek is een proactieve houding t.a.v. het werven van patiënten erg belangrijk.  


What are we offering?


Een kans om ervaring op te doen met interview vaardigheden en kwalitatieve data analyse.


Supervisors:


Judith Austin and dr. Stans Drossaert


More information?: Judith Austin j.austin@utwente.nl and dr. Stans Drossaert c.h.c.drossaert@utwente.nl