Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

FORMULIER STAGE MASTER PSYCHOLOGY UNIVERSITEIT TWENTE

Titel Stageopdracht

Vul hier titel in

Organisatie

Naam organisatie (en evt subdivisie)

Standplaats

Vul hier standplaats in

Gewenste periode voor de stage

Geef hier aan in welke periode de stage (idealiter) kan plaatsvinden

De Opdracht

Korte omschrijving van de opdracht

Uitleg over de manier waarop de stageopdracht zou moeten/kunnen worden uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld (maar niet noodzakelijk) aan:

- Methode (vragenlijstonderzoek; kwalitatief onderzoek obv interviews)

- Beschikbare materialen, informatie en data (bijv. archiefmaterialen, interviews met betrokkenen, Hierin kunt u ook de werkwijze of onderzoekswijze formuleren(bijvoorbeeld wanneer een student gebruik kan maken van archiefmateriaal, interviews met werknemers of andere relaties, etc).

- (Onderzoeks)vraag

- Verwachte eindproduct (bijv. rapport, handleiding, tool, etc )

- Eigen initiatief van studente gewenst/vereist voor…Informatie Contactpersoon:

Naam:


Telefoon:


Email: