Medewerkers

Wentzel, Dr. M.J. (Jobke)

Aanwezig

Donderdag

 

Kamer

Cubicus C147

 

Telefoonnummer

053 489 6549

053 489 4470 (secr.)

 

Email

m.j.wentzel@utwente.nl

 

 

 

English profile

 

 

Expertise

Human Centered Design - gebruikersgestuurd ontwerpen en ontwikkelen van technologie

eHealth en eMental health – toepassingen die gebruik maken van informatie en communicatietechnologie (bijv. via internet) om (mentale) gezondheid te ondersteunen of verbeteren.

CeHRes Roadmap - een aanpak om eHealth toepassingen te ontwikkelen en evalueren waarbij zowel naar de behoeften van de gebruiker als die van stakeholders gekeken wordt.

Toegankelijkheid/accessibility – Technologie is niet zonder meer toegankelijk voor iedereen: mensen met een tijdelijke of permanente beperking of handicap kunnen niet altijd gemakkelijk gebruik maken van technologie. Door ‘design for all’ of accessibility principes mee te nemen al tijdens vroege ontwerpfasen (waarin de gebruiker centraal staat!) kan de toegankelijkheid worden verbeterd.

Onderwijs

Ik geef geen onderwijs aan de UT op dit moment

Onderzoeksprojecten

Ik ben als postdoc onderzoeker betrokken bij het Benefit project. Het doel van het Benefit project is om gezond leven leuk te maken door gezonde leefstijlkeuzes aantrekkelijk te maken en te belonen. In eerste instantie richt het project zich op hartrevalidatie: patiënten die hun leefstijl moeten aanpassen na een hartaanval/hartfalen. De doelgroep wordt nav de eerste resultaten bij de specifieke doelgroep uitgebreid naar iedereen die gezonder wil of moet gaan leven. De UT is in dit project betrokken als onderzoekspartner, naast onder andere de Universiteit Leiden en het LUMC. Wij onderzoeken en evalueren het bijbehorende online platform wat wordt gebruikt om mensen inzicht te geven in hun gezondheid en zelf-management te bevorderen. In welke mate dit platform persuasief en stimulerend werkt voor het aannemen van een gezonde leefstijl onderzoeken we door o.a. gebruikersgestuurde onderzoeksmethodieken en logdata analyse te doen.

Functies

Naast de postdoc functie (onderzoeker) aan de UT, ben ik docent/onderzoeker bij de opleidingen HBO-V (verpleegkunde) en Gezondheid & Technologie bij Saxion Hogeschool.

Publicaties
Wentzel, J., van Velsen, L., van Limburg, M., de Jong, N., Karreman, J., & Hendrix, R. (2014). Participatory eHealth development to support nurses in antimicrobial stewardship. BMC medical informatics and decision making, 14(1), 45.

Wentzel, J., van Drie-Pierik, R., Nijdam, L., Geesing, J., Sanderman, R., & van Gemert-Pijnen, J. E. (2016). Antibiotic information application offers nurses quick support. American journal of infection control, 44(6), 677-684.

Van Velsen, L., Wentzel, J., & Van Gemert-Pijnen, J. E. (2013). Designing eHealth that matters via a multidisciplinary requirements development approach. JMIR research protocols, 2(1).

Wentzel, J., van der Vaart, R., Bohlmeijer, E. T., & van Gemert-Pijnen, J. E. (2016). Mixing online and face-to-face therapy: how to benefit from blended care in mental health care. JMIR mental health, 3(1).

Wentzel, J., & van der Geest, T. (2016, October). Focus on Accessibility: Multimodal Healthcare Technology for All. In Proceedings of the 2016 ACM Workshop on Multimedia for Personal Health and Health Care (pp. 45-48). ACM.