Medewerkers

Weiss, L.

Onderzoeker / promovenda

Aanwezig op: Maandag t/m donderdag
Gebouw: Cubicus, kamer C139
Telefoon: 053 – 489 3913; 053 – 489 4470 (secretaresse)
Fax: 053 – 489 2895
e-mail: l.weiss@utwente.nl

English profile

Expertise

Na het cum laude afronden van de twee Psychologie masters ‘Instructie, Leren & Onderwijs’ en ‘Positieve Psychologie en Technologie’ aan de Universiteit Twente ben ik sinds eind 2011 werkzaam als promovenda bij de vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie. Tijdens mijn masteronderzoek en stage heb ik mij in Acceptance en commitment therapie bij mensen met chronische pijn verdiept.

Mijn expertise ligt op het gebied van de positieve psychologie en het bevorderen van emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden en veerkracht. Hierbij richt ik me vooral op kwetsbare groepen, die door risicofactoren zoals gezondheidsproblemen en eenzaamheid een laag welbevinden hebben.

En hieraan gerelateerd interesse zijn evidence-based methodes om welbevinden te verbeteren. Ik geef mensen uit zorg en welzijn trainingen in het gelukgerichte werken, waar ik ze leer naar de sterken kanten en intrinsieke motivatie van mensen te kijken, in plaats van alleen naar hun problemen. Ook ondersteun ik gemeentes bij het plannen en uitvoeren van projecten om het welbevinden van kwetsbare burgers te verbeteren.

Lopende onderzoeksprojecten

Evaluatieonderzoek ‘Geluksroute’
Gedurende mijn promotie voer ik een evaluatieonderzoek naar de effecten van de Geluksroute uit. Hiervoor werken we samen met zeven gemeentes door heel Nederland. De doelgroep zijn mensen die door ziekte of beperkingen in een sociaal isolement terecht zijn gekomen en weinig financiële middelen hebben. In plaats van naar hun problemen te kijken worden ze gevraagd: “Wat maakt je gelukkig en wat wil je met jouw leven?” Voor de realisatie van een activiteit waar ze een passie voor hebben, kunnen ze maximaal 500€ krijgen. Dit is bedoeld als duwtje in de goede richting (nudging). Mensen die de Geluksroute volgen worden vergeleken met mensen die in de controleconditie een optimalisatie van hun zorg aangeboden krijgen. Ik gebruik zowel kwantitatieve (RCT, meta-analyse) als ook kwalitatieve onderzoeksmethodes (interviewstudie). Zo kan ik op verschillende manieren onderzoeken wat de invloed is als de aandacht ‘van klacht naar kracht’ gaat op uiteenlopende aspecten zoals iemands levensverhaal, gevoel van geluk, doelen in het leven en zorgconsumptie.

Het project is opgezet in samenwerking met Arcon en wordt gefinancierd door ZonMw. Mijn promotoren zijn Prof. Gerben Westerhof als dagelijkste begeleider en Prof. Ernst Bohlmeijer. Bij Arcon werk ik samen met Aad Francissen en Eddy Wezenberg.

Publicaties

Weiss, L. A., Kedzia, S., Francissen, A., & Westerhof, G. J. (2015). Improving the Health Care Sector with a Happiness-Based Approach. In Well-Being in Contemporary Society (pp. 59-71). Springer International Publishing.

Weiss, L. A., Westerhof, G. J., & Bohlmeijer, E. T. (2013). Nudging socially isolated people towards well-being with the ‘Happiness Route’: design of a randomized controlled trial for the evaluation of a happiness-based intervention. Health and quality of life outcomes, 11(1), 1-11.