Medewerkers

Trompetter, dr. H.R. (Hester)

dr. Hester Trompetter

Universitair Docent

Aanwezig op: Ma. t/m Vr.
Gebouw: Cubicus, B116
Telefoon: 053 – 489 3985; 053 – 489 4470 (secretaresse)
Fax: 053 – 489 2895
e-mail: h.r.trompetter@utwente.nl

English profile

Expertise

 • Psychologische bronnen van veerkracht (waaronder positieve emoties, acceptatie van negatieve ervaringen, compassie), en de rol van deze bronnen voor het behouden of vergroten van het herstellend vermogen en welbevinden van mensen, in de context van stressoren zoals chronische pijn en andere chronische (somatische en psychische) aandoeningen.
 • Psychologische behandelingen gerelateerd aan bovenstaande, waaronder Acceptance & Commitment Therapy (ACT). ACT helpt mensen om persoonlijke doelen en waardevolle activiteiten in het dagelijks leven na te blijven streven, ondanks de aanwezigheid van chronische pijn of andere problematiek.
 • Gebruik van ambulante monitoring (bv via smarthpones) en online interventies om mensen beter te begrijpen en behandelen in hun dagelijkse levenscontext. Doel is in de toekomst meer gepersonaliseerde – en daarmee efficiëntere en effectievere - behandeling voor gedragsverandering te kunnen aanbieden.

Lopende activiteiten

Onderwijs

 • Coördinator & Docent Toegepaste Positieve Psychologie (Master PPT)
 • Coördinator master Positieve Psychologie & Technologie (master PPT)
 • Begeleider bachelor- en masterthesissen PPT

Huidig onderzoek, onder andere…

 • Systematische reviews naar de effecten die psychologische bronnen van veerkracht hebben voor het leven met chronisch pijn of andere aandoeningen.
 • Studies naar de rol van psychologische hulpbronnen voor veerkrachtig functioneren in het dagelijks leven, onder andere via een nieuw ontwikkelde applicatie voor het uitvoeren van intensieve longitudinale studies binnen personen.
 • Ontwikkeling en evaluatie van mobiele interventies om zowel de omgang met klachten, als het vergroten van herstellend vermogen/leiden van een goed leven in de aanwezigheid van ziekte en pijn te vergroten.

Begeleiding promovendi

A. van der Horst Vergroten van post-operatief herstel en veerkrachtig functioneren op de lange termijn voor patiënten die een orthopedische operatie ondergaan: Ontwikkeling en evaluatie van een online ondersteuningsprogramma gebaseerd op Acceptance & Commitment Therapie.

M. Spijkerman Compassie als een nieuwe psychologische hulpbron voor het vergroten van welbevinden: Meten, interventie-effecten en mechanismen.

B. Geerling Vergroten van zelfmanagement, herstellend vermogen en welbevinden van mensen die lijden aan een bipolaire stoornis: Ontwikkeling en evaluatie van een interactieve mobiele applicatie.

N. Kloos Vergroten van welbevinden van bewoners en werknemers in woon-zorgcentra via inzichten uit de Zelfdeterminatietheorie en Positieve Psychologie.

Overige relevante activiteiten

 • Lid Programmaraad, IGS instituut, Universiteit Twente: Trekker speerpunt Health.
 • Lid bestuur UT/CTIT Centrum voor Monitoring en Coaching (CMC). https://www.utwente.nl/ctit/cmc/

Publicaties

Relevante recente artikelen

Gepromoveerd op 11 september 2014. Promotie gericht op het meten, de effectiviteit en mechanismen van verandering gedurende Acceptance & Commitment Therapy (ACT) bij chronische pijn. Voor een PDF van het proefschrift, klik hier.

Trompetter, H. R., Lamers, S. M. A., Westerhof, G. J., Fledderus, M., & Bohmleijer, E. T. (2016). Both positive mental health and psychopathology should be monitored in psychotherapy: Confirmation for the dual-factor model in Acceptance and Commitment Therapy. Behaviour Research and Therapy.

Cabrita, M., Lamers, S. M., Trompetter, H. R., Tabak, M., & Vollenbroek-Hutten, M. M. (2016). Exploring the relation between positive emotions and the functional status of older adults living independently: a systematic review. Aging & Mental Health, 1-8.

Trompetter, H. R., Kleine, E., & Bohlmeijer, E. T. (2016). Why does positive mental health buffer against psychopathology? An exploratory study on self-compassion as a resilience mechanism and adaptive emotion regulation strategy. Cognitive Therapy and Research, 1-10.

Veehof, M. M., Trompetter, H. R., Bohlmeijer, E. T., & Schreurs, K. M. G. (2016). Acceptance-based interventions for the treatment of chronic pain: An updated meta-analytic review. Cognitive Behaviour Therapy, 45, 5-31.

Pots, W. T., Trompetter, H. R., Schreurs, K. M., & Bohlmeijer, E. T. (2016). How and for whom does web-based acceptance and commitment therapy work? Mediation and moderation analyses of web-based ACT for depressive symptoms. BMC psychiatry, 16(1), 1.

Trompetter, H. R., Bohlmeijer, E. T., Lamers, S. M., & Schreurs, K. M. (2016). Positive psychological wellbeing is required for online self-help Acceptance and Commitment Therapy for chronic pain to be effective. Frontiers in psychology, 7.

Trompetter, H. R., Bohlmeijer, E.T., Fox, J.-P., & Schreurs, K. M. G. (2015). Psychological flexibility and catastrophizing are associated mechanisms of change in acceptance-based intervention for chronic pain. Behaviour Research & Therapy, 74, 50-59.

Trompetter, H. R., Veehof, M., Bohlmeijer, E. T., & Schreurs, K. M. G. (2014). Internet-based guided self-help intervention for chronic pain based on Acceptance & Commitment Therapy (ACT): A randomized controlled trial. Journal of Behavioral Medicine, 38, 66-80.

Trompetter, H. R., ten Klooster, P. M., Schreurs, K. M. G., Fledderus, M., Westerhof, G. J., & Bohlmeijer, E. T. (2013). Measuring values and committed action with the Engaged Living Scale (ELS): Psychometric evaluation in a nonclinical and chronic pain sample. Psychological Assessment, 25, 1235-1246.

Enkele relevante congresbijdragen

Trompetter, H. R. (2016). Self-compassion and chronic illness: A systematic review. Oral presentation at second international conference for Mindfulness, Rome, May 2016.

Trompetter, H. R., Bohlmeijer, E. T., ten Klooster, P. M., Knirsch, P., & Schreurs, K. M. G. (2015). Measuring values and committed action: The Engaged Living Scale. Oral presentation at conference Association for Contextual Behavioural Science (ACBS), Berlin, July 2015.

Trompetter, H. R., Bohlmeijer, E. T., Veehof, M. M., Fox, J.-P., & Schreurs, K. M. G. (2015). RCT on the efficacy of web-based ACT for chronic pain: Effects and mediators and moderators of change. Oral presentation at conference Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Maastricht, Mei 2015.

Trompetter, H. R., Bohlmeijer, E. T., & Schreurs, K. M. G. (2015). Does Acceptance & Commitment Therapy work as proposed by the psychological flexibility model? Oral presentation at conference Association for Researchers in Psychology and Health (ARPH), Ghent, February 2015.

Volledige CV

Voor een volledig CV, klik hier.