Medewerkers

Taal, dr. E. (Erik)

Universitair hoofddocent

Gebouw: Cubicus, kamer B123
Telefoon: 053 – 489 6069 / 053 – 489 4470 (secretaresse)
Fax: 053 – 489 2895
E-mail: e.taal@utwente.nl

English profile

EXPERTISE

Erik Taal is van oorsprong sociaal psycholoog. Zijn expertise ligt op het terrein van de gezondheidspsychologie. Hij is gepromoveerd op onderzoek naar patiëntenvoorlichting en zelf-management bij mensen met reumatoïde artritis.

Het onderzoek van Erik Taal richt zich op psychosociale aspecten van reumatische aandoeningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van de afdeling Psychologie, Gezondheid & Technologie van de Universiteit Twente het Reumacentrum Twente (de afdeling Reumatologie en klinische immunologie van het Medisch Spectrum Twente).

Centrale thema van het onderzoek is “Het patiëntenperspectief”. In het onderzoek zijn twee hoofdlijnen te onderscheiden: “Ondersteuning van patiënten en informatie-technologie” en “Evaluatie van instrumenten voor het meten van gezondheidstoestand en kwaliteit van leven”.

Onderwijs

 • Assessment and Health Psychology (Minor Psychologie)
 • Behavioural Medicine (MA- Gezondheidspsychologie)
 • Capita Selecta Gezondheidspsychologie (MA- Gezondheidspsychologie)
 • Begeleiding bachelor & mastertheses (Gezondheidspsychologie)
 • Onderzoeksopdracht (PA-Psychologie)
 • Gezondheidscommunicatie (BA- Gezondheidswetenschappen)

Onderzoeksprojecten

Lopende projecten:

 • Patient involvement in RA-treatment decisions; patient preferences, current practices and the development & evaluation of two computerized Patient Decision Aids (PtDA’s) (Onderzoeker I. Nota) (Financieel ondersteund door het Reumafonds)
 • E-health in de Reumatologie; ontwikkeling en evaluatie van een ‘Interactive Health Communication Application’ voor reumapatiënten (Onderzoeker R. van der Vaart)
 • Goal management: A way to successfully adapt to arthritis (Onderzoeker R. Arends)
 • Evaluation of the Dutch PROMIS physical function item bank and computerized adaptive test in patients with rheumatoid arthritis (Onderzoeker M. Oude Voshaar) (Financieel ondersteund door het Reumafonds)
 • Modeling disease activity in rheumatoid arthritis patients using item response theory. (Onderzoeker L. Siemons)
 • Implementation of a computerized adaptive test for fatigue in patients with rheumatoid arthritis (Onderzoeker S. Nikolaus) (Financieel ondersteund door het Reumafonds)
 • DREAM: Dutch Rheumatoid Arthritis Monitoring (projectleiders Prof. Dr. M.A.F.J van de Laar en Prof. Dr. P.L.M.C. van Riel, Reumatologie, Radboud Universiteit) (www.dreamregistry.nl)

Recent afgesloten projecten:

 • Waardering van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven vanuit patiëntenperspectief (Onderzoeker L. Buitinga)
  Klik hier voor het proefschrift
 • E-health in de Reumatologie; ontwikkeling en evaluatie van een ‘Interactive Health Communication Application’ voor reumapatiënten (Onderzoeker R. van der Vaart)
 • Translation and validation of the Effective Consumer Scale
 • Vermoeidheid bij patiënten met reumatoïde artritis (Onderzoeker S. Nikolaus)
  Klik hier voor het proefschrift.
 • De betekenis van lotgenotencontact via internet discussiegroepen voor mensen met reumatoïde artritis, borstkanker en fibromyalgie (Onderzoeker C.F. van Uden- Kraan) (Financieel ondersteund door ZON-MW met co-financiering van het Reumafonds en het Integraal Kankercentrum Stedendriehoek Twente)
  Klik hier voor het proefschrift.
 • Measuring treatment response in rheumatoid arthritis. The use of patient-reported outcome measures (Onderzoeker M. Veehof)
 • Het interpreteren van patiënt-gerapporteerde uitkomsten in de reumatologie (Onderzoeker P. ten Klooster)
  Klik hier voor het proefschrift.

FUNCTIES

 • Coördinator SRO Health Assessment and Promotion http://www.utwente.nl/igs/research/sro/sro_health.doc/
 • Lid van de Wetenschappelijk Adviesraad (WAR) van het Reumafonds
 • Voorzitter landelijke werkgroep Sociaal-wetenschappelijk onderzoek bij reumatische aaandoeningen (SWORA)
 • Lid Scientific Committee Allied Health Professionals of the European league against rheumatism(EULAR) http:/www.eular.org
 • Coördinator van de Psychology Study Group van de European league against rheumatism (EULAR)
 • Lid Editorial Board van tijdschrift Patient Education and Counseling (http://www.elsevier.com/locate/issn/07383991)
 • Lid Editorial Board van tijdschrift Current Rheumatology Reviews (http://www.bentham.org/crr/)
 • Lid Editorial Board van tijdschrift The Open Rheumatology Journal (http://www.bentham.org/open/torj/)

PUBLICATIES