Medewerkers

Steege - Emaus, drs. H.J.M. (Hester)

Docent / Stagementor 

Aanwezig

Ma t/m do tot 14.30 uur

 

Kamer

Cubicus, B127b

 

Telefoonnummer

053 489 3013

053 489 4470 (secr.)

 

Email

h.j.m.emaus@utwente.nl

 

English profile


Expertise

Sinds januari 2017 vervul ik de functie van stagementor binnen de afdeling Psychologie, Gezondheid & Technologie en zal ik als (gast)docent ingezet worden op mijn expertisegebieden.

Na werkzaamheden voor de IJsselgroep als leerling- en systeembegeleider en een aanvullende opleiding werd ik in 2002 GZ-psycholoog. Ik heb vanaf 1994 als orthopedagoog/onderwijsadviseur en daarna als GZ-psycholoog gewerkt op het gebied van zowel diagnostiek als behandeling van leerlingen (speciaal) PO/VO, volwassenen (re-ïntegratie voor BBS in Euregio) en ouderen (Verpleeghuizen). Mijn expertise ligt op het gebied van psychopathologie van deze doelgroepen en  psychotherapie in Duitsland. Daarnaast besteedde ik bij de IJsselgroep veel tijd aan het coachen van junior orthopedagogen, psychologen, managers (speciaal) PO/VO en leraren in de eerste jaren van hun loopbaan en teams PO (SEO, adaptief onderwijs, taalbeleid e.d.), ook als gastdocent bij de PABO.

Daarnaast werk ik nog graag aan het verbeteren van het welbevinden van mensen door democratisch en/of passend onderwijs voor leerlingen te bevorderen.

Onderwijs

Colleges die ik tot nu toe verzorg (2017):

Introductie college Klinische stage en Terugkomdagen met thema’s

ICD/BAPD/Onderwijsbegeleiding jongeren/Neuropsychologie ouderen etc.

Onderzoeksprojecten

Graag word ik betrokken bij onderzoeksprojecten die gaan over positieve psychologie (bijv. door inrichten passend aanbod 10-16-jarigen, effect plantbased aanbod op psychisch welbevinden in instellingen), Mindfulness, ontspanning, technologische toepassingen, Virtual Reality en zangtherapie en dergelijke.

Functies

De vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie (PGT) is verantwoordelijk voor de master positieve psychologie en technologie. In deze master worden studenten opgeleid in de positieve klinische psychologie met specifieke aandacht voor innovatieve technologische toepassingen. De stagementor begeleidt, ondersteunt en evalueert de studenten van de Master PPT die stage lopen en adviseert over de mastervakken. De stagementor is aanspreekpunt voor zowel de student, de stage-instelling en overige betrokkenen. Daarnaast wordt de stagementor ingezet als (gast)docent op haar expertisegebieden (bijv. ICD en Psychotherapie Duitsland, BAPD, adaptieve onderwijsbegeleiding jongeren, welbevinden ouderen) bij de Faculteit Behavioural Management and Social Sciences (BMS).

Publicaties

Dysartrie (1990), Lees- en spellingsproblemen (1991), Rekenproblemen: Effect Rekenhulpprogramma Van Luit (1995)