Medewerkers

Sools, A. (Anneke)

Universitair docent Narratieve Psychologie

Aanwezig: Maandag t/m vrijdag
Kamer: Cubicus B131
Telefoonnummer: 053 489 6314; 053 489 4470 (secr.)
Email: a.m.sools@utwente.nl

English profile

Achtergrond

Anneke Sools is Universitair Docent aan de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie en als onderzoeker verbonden aan het onderzoeksinstituut IGS. Ze is tevens Programma Directeur van het Verhalenlab (expertisecentrum op het gebied van narratieve psychologie, technologie en gezondheid verbonden aan de Universiteit Twente). Zie voor meer informatie:

http://www.utwente.nl/igs/ehealth/research/story-lab/

Sools promoveerde aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht op een proefschrift over narratieve onderzoeksmethodologie in de context van gezondheidsbevordering. Ze studeerde af in de cultuur- en godsdienstpsychologie in Nijmegen. In 2010 richtte samen met Floor Basten het Nederlands Netwerk voor Narratief Onderzoek op. Sinds enige jaren is ze lid van de advisory board van het centrum voor narratief onderzoek in Londen en van de wetenschappelijke commissie van het internationale congres Narrative Matters.

Lopend onderzoek

De verschillende expertisegebieden waarop Sools de afgelopen jaren onderzoek heeft gedaan (onderzoeksmethodologie, toekomstverbeelding, narratieve psychologie en gezondheid) komen samen in de volgende twee lopende onder

Veerkracht vergroten door toekomstverbeelding via verhalen
Veerkracht is een relationeel begrip, dat naast het behoud van welbevinden na/door tegenslag ook vergroting van het welbevinden en floreren omvat. Vanuit een sociaal-ecologisch perspectief op resilience wordt veerkracht bovendien opgevat als een contextgebonden. Daarbij is ook controle over de betekenis van wat of wie wordt beschouwd als veerkrachtig. Een dergelijke betekenisgerichte vraag naar de ontwikkeling van veerkracht van persoon en omgeving, kan bij uitstek onderzocht worden met behulp van een narratieve benadering. Verhalen bieden een interpretatieve en evaluatieve context waarin mensen hun identiteit en handelen betekenis verlenen. Dit kenmerk van verhalen lijkt in versterkte mate te gelden voor toekomstverhalen, die daarom aan veerkracht zouden kunnen bijdragen. Of en hoe toekomstverhalen deze functie vervullen, wordt onderzocht in relatie tot verschillende toekomstige dreigingen zoals dreigende werkloosheid, versnelling van de tijd door van high-tech ontwikkelingen, psychische ziekte, migratie of naderend sterven.

Geavanceerd narratief onderzoek naar (therapie)veranderprocessen
In deze onderzoekslijn worden computergestuurde, tekst-gebaseerde methoden ontwikkeld om veranderprocessen te onderzoeken. Daarmee wordt een grote vernieuwing van bestaand onderzoek naar therapieprocessen beoogd, door de mogelijkheid tot 1) opschalen, 2) het toelaten van grotere complexiteit, en 3) het monitoren van verandering over de tijd.

Onderwijs

  • Module 6. Psychische gezondheid. Stoornis en verhaal.
  • Begeleiding van master theses (292495)
  • Begeleiding van bachelor theses (292395)

Begeleiding promovendi

  • Anne Marie Lohuis: Narratieve team-identiteit en professionele identiteit van zorgprofessionals in een zorginstelling gespecialiseerd in oplossingsgericht werken.
  • Silvia Pol: Het gebruik van levensverhalen van mensen met een persoonlijkheidsproblemen in de geestelijke gezondheidszorg.
  • Tom van Steenkiste: een visueel-narratieve studie van beelden van herstel bij mensen met langdurige psychische gezondheidsproblematiek en zorgprofessionals.
  • Jacky van de Goor: Wonderful life: a novel, appreciative intervention to elicit meaning in life
  • Sheila Adjiembaks: Levensverhalen van ‘resisters to crime’ en de relatie met veerkracht en zelfcontrole

publicaties

Peer-reviewed artikelen

Sools, A., Tromp, T. & Mooren, J.H.M. (2015). Mapping letters from the future: Exploring narrative processes of imagining the future. Journal of Health Psychology 20: 350-364, doi:10.1177/1359105314566607

Sools, A., Murray, M. & Westerhof, G. (2015). Narrative health psychology: Once more unto the breach. Journal of Health Psychology, 20:239-245, Doi:10.1177/1359105314566616

Sools, A., & Schuhmann, C. (2014). Theorizing the narrative dimension of psychotherapy and counseling: A big and small story approach. Journal of Contemporary Psychotherapy. doi: 10.1007/s10879-014-9260-5 (online first January 14, 2014).

Truong, K. P., Westerhof, G., Lamers, S. M. A., Jong, F. de, & Sools, A. (2013). Emotional expression in oral history narratives: Comparing results of automated verbal and nonverbal analyses. CMN, 310-314.

Sools, A., & Mooren, J. H. M. (2013). Futuring in Psychotherapie und psychologischer Beratung. Instrument zur Förderung von Resilienz. Psychotherapie im Dialog 14(1), 14-15. dOI: 10.1055/s-0033-1337108

Sools, A. (2012). Narrative health research: Exploring big and small stories as analytical tools. Health: An interdisciplinary journal for the social study of health, illness, and medicine, 17(1), 93-110.

Sools, A., & Basten, F. (2012). Narrative on the move. Narrative Works, 2(1). http://w3.stu.ca/stu/sites/cirn/current_issue.aspx

Sools, A. (2012). “To see a world in a grain of sand”: Towards future-oriented what-if analysis in narrative research. Narrative Works, 2(1).

http://journals.hil.unb.ca/index.php/NW/article/view/19500

Sools, A., & Mooren, J. H. M. (2012). Towards narrative futuring in psychology: Becoming resilient by imagining the future. Graduate Journal of Social Science, 9(2), pp. 203-226. http://gjss.org/images/stories/volumes/9/2/Sools%20and%20Mooren%20Article.pdf

Sools, A. (2012). Narratief onderzoek. Kwalon,1.

Sools, A., & Schuhmann, C. (2011). Een kleine verhalenbenadering voor humanistisch geestelijke begeleiding. Aanzet tot een methodiek. Tijdschrijft voor Humanistiek.

Sools, A. M., Engen, M. L. van, and Baerveldt, C. (2007). Gendered career making practices:On 'doing ambition', or how managers discursively position themselves in a multinational corporation. Journal of Organizational and Occupational Psychology.

Sools, A., Baerveldt, C., and Engen, M. van (2002). De paradox van ambitie. Een cultuurpsychologische analyse van het vertoog over hogerop komen als manager in een multinational in Nederland vanuit een genderperspectief. Tijdschrift voor Genderstudies, 5, 42-57.

Boeken en hoofdstukken in bundels

Sools, A., & Murray, M. (2015). Promoting health through narrative practice. In M.Murray (Ed.), Critical Health Psychology, Palgrave Macmillan.

Murray, M., & Sools, A. (2015). Narrative research in clinical and health psychology. In P. Rohleder, & A. Lyons (Eds.), Qualitative research in clinical and health psychology. PalgraveMacmillan.

Heerings, M., Egmond, S. van, & Sools, A. (2014). What TA can learn from patient narratives. Using narrative methodology to assess the role of patients in Dutch hospitals. In Technology Assessment and Policy Areas of Great Transitions.

Sools, A., Mooren, J. H., & Tromp, T. (2013). Positieve gezondheid versterken via narratieve toekomstverbeelding. In E. Bohlmeijer, L. Bolier, G. Westerhof, & J. A. Walburg (Eds.), Handboek positieve psychologie. Theorie, onderzoek en toepassingen (pp. 91-103). Amsterdam: Boom.

Sools, A. (2011). Narratief onderzoek. In F. de Boer & A. Smaling (Eds.), Benaderingen in kwalitatief onderzoek. Den Haag: Lemma.

Sools, A. (2011). Traditie ontmoet laatmoderniteit. Een dialogisch-narratieve analyse van Abdullah's gezonde leven. In P. Derkx, J. J. A. Maas, & A. Machielse (Eds.), Goed ouder worden. Utrecht: SWP.

Sools, A. (2010). De ontwikkeling van narratieve competentie. Bijdrage aan een onderzoeksmethodologie voor de bestudering van gezond leven. Den Haag: Albion. [Proefschrift]. [The development of narrative competence. Contribution to a research methodology for the study of healthy living]

Sools, A. (2008). Flexibiliteit. Een methodologische evaluatie van de dialogische relatie in empirisch kwalitatief onderzoek. In J.Duyndam, H. Alma, & I. Maso (Eds.), Deugden van de humanistiek. Kwaliteiten en valkuilen van wetenschap met een menselijk gezicht (pp. 127- 140). Amsterdam: SWP. [Flexibility. A methodological evaluation of the dialogical relation in empirical qualitative research].

Sools, A. (2007). Hoe Marokkaanse ouderen zoeken naar gezond leven in Nederland. In E.Bohlmeijer, L. Mies, & G. Westerhof (Eds.), De betekenis van Levensverhalen. Theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk (pp. 233-244). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. [How older Moroccans search for a healthy life in the Netherlands].

Sools, A. (2006). Healthy living among Moroccan older imigrants in the Netherlands: the story of Jamila. In B.Hamdouch (Ed.), Marocains résidant à l' étranger le troisième age (pp. 171-194). Rabat: Fondation Hassan II pour les MRE.

Sools, A. (2002). De paradox van ambitie: een cultuurpsychologisch onderzoek naar de hardnekkigheid van genderonderscheid in een organisatiepraktijk Nijmegen: Nijmegen University Press. [The paradox of ambition: a cultural psychological study on the pervasiveness of gender inequality in organizational practice]

Rapporten

Sools, A., Drossaert, S., Duijvenbooden, L., Egmond, S. & Heerings, M. (2014). Gesterkt in het ziekenhuis? Een narratieve benadering van patiënten perspectieven op kwaliteit van ziekenhuiszorg. Den Haag: Rathenau Instituut.

Egmond, S. van, Heerings, M., Sools, A., Duijvenbooden, L. van, & Drossaert, S. (2014). Verhalen die bijdragen aan goede zorg. In S. van Egmond, M. Heerings, & G. Munnichs (Eds.), Sterke verhalen uit het ziekenhuis. Leren van patientenverhalen voor goede zorg. Den Haag: Rathenau Instituut.

Lezingen

2015

Sools, A.(2015). Prospective reflection using ‘Letters from the Future’: the Storylab experience. 30th April 20155. Tavistock Centre, London UK. [invited]

2014

Sools, A.M. (2014, October 9). Brieven vanuit de toekomst. De kracht van toekomstverhalen. Elspeet, Inspiratiedag Relief: Levensverhalen. Het verhaal gaat door...[invited].

Sools, A.M. & Meyer, K. (2014, September 2). Narrative analysis of moral agency in possible selves. Chania, Grece, Qualitative Research in Mental Health Conference.

Sools, A. (25 juni 2014). Narrative futuring as narrative knowing. Mapping psychological-temporal processes of letters from the future. Narrative Matters, Paris, France.

Sools, A., Westerhof, G., & Lamers, S. (20 juni 2014). Het gebruik van technologie voor dataverzameling en analyse in het Levensverhalenlab. Studiemiddag Narratieve bronnen in wetenschappelijk onderzoek. DANS, Den Haag. [invited]

Sools, A. (2014). Contouren van een techniekpsychologie: inspiratie uit de techniekfilosofie. Vakgroepbijeenkomst PGT, 14 mei 2014, Nederland. [invited]

2013

Lamers, S., Sools, A., Westerhof, G. J., & Bohlmeijer, E. T. (2013). The interactional construction of client and counselor identity in an online guided life-review intervention. 9th Biennial Reminiscence and Life Review Conference, New Orleans.

Lohuis, A. M., Sools, A. M., Vuuren, M. van, & Bohlmeijer, E. T. (2013). Narrative perspective on positive team changes. Symposium Using Advanced Qualitative Change Process Methodology. Enschede, the Netherlands.

Sools, A.M. & Murray, M. (2013, July 24). Approaches to narrative research in health psychology. Bradford, ISCHP conference 2013.

Sools, A. M., & Lamers, S. M. A. (2013). Adherence indicators in anonline-guided self-help course: The interactional construction of client and counselor identity. Symposium Using Advanced Qualitative Change Process Methodology. Enschede, the Netherlands.

Sools, A. M., & Murray, M. (2013). Approaches to narrative research in health psychology. ISCHP conference 2013, Bradford.

Sools, A.M. & Tromp, T. (2013). Toekomstverbeelding en weerbaarheid. 11 November 2013. Congres Positieve Psychologie. [invited].

Sools, A. M. (februari, 2013). “There is a right time for every need and feeling”. A narrative analysis of resilience processes. ARPH Conference, Enschede.

Sools, A. M., & Schuhmann, C. (2013). Een kleine verhalenbenadering voor geestelijke zorg. Symposium Geestelijke Zorg als Narratieve Onderneming, Utrecht. [invited]

2012

Sools, A. M. (2012). Implementing a narrative approach in an online, mixed-method study on futuring and well-being. Qualitative Research on Mental Health Conference, Nottingham.

Sools, A. M., Heerings, M., & Egmond, S. van (2012). Patients know better: Using narrative learning to improve hospital care. Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science (4S), Copenhagen.

Sools, A.M. & Westerhof, G.J. (2012). Narratieve Psychologie. Levensverhalenlab meets oral history. Amsterdam, Huizinga Instituut, Werkgroep Oral History. [invited].

2011

Sools, A. (2011, December 16). Narratief onderzoek: What's in a name? Amsterdam, Najaarsconferentie Kwalon. [invited].