Medewerkers

Schreurs, prof.dr. K.M.G. (Karlein)

dr. Karlein Schreurs

Hoogleraar

Aanwezig op: Wo. / Do. /
Gebouw: Cubicus, kamer B120
Telefoon: 053 – 489 5347; 053 – 489 4470 of 2398 (secretaresse)
Fax: 053 – 489 2895
e-mail: k.m.g.schreurs@utwente.nl

English profile

Expertise

Mijn onderzoek en therapeutisch werk richten zich op diagnostiek en behandeling van chronische pijn en vermoeidheid. Daarbij ben ik vooral geïnteresseerd in de effectiviteit en werking van Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Bij chronische pijn helpt pijnbestrijding niet of onvoldoende. Toch is een vitaal leven mogelijk wanneer patiënten zich niet meer richten op het bestrijden van klachten maar op de waardevolle zaken in hun leven. ACT helpt om die omslag te maken en past daarmee goed in de traditie van positieve psychologie. Chronische pijn en vermoeidheid komt erg veel voor. Online behandelingen kunnen grote groepen bereiken, maar werken alleen als deelnemers de behandeling ook afmaken. Persuasieve technologie is nodig om dit te realiseren.

Naast het werk op de Universiteit Twente ben ik werkzaam als behandelaar bij chronische pijn. Deze combinatie van wetenschap en praktijk breng ik in het onderwijs in. Ik vind het belangrijk dat studenten worden opgeleid als scientist-practitioner.

Onderwijs

  • Cognitieve en gedragstherapie, code 201000094
  • Psychodiagnostiek, code 201000133
  • Inleiding Psychodiagnostiek, code 201000132

Lopende onderzoeksprojecten

Living technology in de zorg
(samen met prof. dr. E.T. Bohlmeijer, dr. H.R. Trompetter, drs. A, van der Horst, dr. H. de Vocht, Saxion Hogeschool; dr. R. Huis in ’t Veld, OCON, Hengelo; MST, Enschede)

Ontwikkeling en evaluatie van een online zelfhulp programma begeleid door verpleegkundigen om het herstel na een hart- of rugoperatie te bevorderen.

Behandeling van chronische pijn in de eerste lijn
(samen met prof. dr. E.T. Bohlmeijer, dr. H.R. Trompetter, prof. dr. M. Vollenbroek-Hutten; Roessingh Research & Development; huisartsen en fysio- en oefentherapeuten in de regio Twente)

In samenwerking met huisartsen en fysiotherapeuten wordt gezocht naar mogelijkheden om patiënten met chronische pijn eerder ondersteuning te bieden in het omgaan met pijnklachten zodat de invloed van pijn op hun leven beperkt blijft. Daarbij wordt gebruik gemaakt van online interventies en apps.

Ontwikkeling van blended-care in Roessingh Revalidatiecentrum
(samen met dr. H.R. Trompetter, prof. dr. M. Vollenbroek-Hutten; Roessingh Research & Development, Universiteit Twente; behandelaars van de pijnafdeling Roessingh revalidatiecentrum).

Nagegaan wordt op welke wijze e-health onderdelen in de bestaande behandelprogramma’s kunnen worden geïmplementeerd en de (kosten)-effectiviteit wordt onderzocht.

Gezond gedrag vasthouden
(samen met prof. dr. E.T. Bohlmeijer, prof.dr. M. Vollenbroek-Hutten; prof.dr. H. Hermens Roessingh Research & Development, Universiteit Twente)

Implementatie van NaDien, een website en app waarbij de patiënt tijdens een behandeling zijn eigen nazorgprogramma ontwikkelt en het na de behandeling afstemt op zijn eigen behoefte aan ondersteuning.

Afgeronde onderzoeksprojecten (selectie 2009-2014)

Leven met pijn online
(samen met drs. H.R. Trompetter, prof. dr. E.T. Bohlmeijer, dr. M. Veehof, dr. S.M. Kelder, Universiteit Twente. Subsidie Innovatiefonds Zorgverzekeraars)

Een online behandeling met ACT of emotioneel schrijven is vergeleken met een wachtlijst controle groep in een RCT. Naast (kosten)effectiviteit van de ACT interventie is gekeken naar mediatoren en moderatoren van het behandeleffect en naar het gebruik van de website

Engaged living scale
(samen met drs. H.R. Trompetter, prof.dr. E.T. Bohlmeijer, dr. M. Fledderus, dr. G. J. Westerhof, Universiteit Twente)

Ontwikkeling en validering van een vragenlijst gericht op het meten van waarden en waardegerichte acties.

Meten van aanvaarding bij chronische pijn
(samen met drs H.R. Trompetter, Universiteit Twente; dr. B. Baalen, dr. S. Remerie, Rijndam Revalidatiecentrum; prof.dr. M. Reneman, Universiteit Groningen; dr. A. Köke, Universiteit Maastricht)

In verschillende studies is de psychometrische kwaliteit onderzocht van vragenlijsten gerelateerd aan acceptatie bij chronische pijn.

Functies

  • Senior GZ-psycholoog Roessingh Revalidatiecentrum
  • Supervisor Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (www.vgct.nl)

Publicaties

Internationale artikelen

Fledderus, Martine, Schreurs, K.M.G., Bohlmeijer, E.T. & Vollenbroek-Hutten, M.M.R. (2015). Development and Pilot Evaluation of an Online Relapse-Prevention. JMIR HUMAN FACTORS, 2(1), 1. 10.2196/humanfactors.3302

Reneman, Michiel F., Kleen, Marco, Trompetter, Hester R., Schiphorst-Preuper, Henrica R., Koke, Albere, Baalen, Bianca van & Schreurs, Karlein M.G. (2014). Measuring avoidance of pain: validation of the Acceptance and Action Questionnaire II-pain version. International journal of rehabilitation research, 37(2), 125-129. 10.1097/MRR.0000000000000044

Trompetter, H.R., Bohlmeijer, E.T., Veehof, M.M. & Schreurs, K.M.G. (2014). Internet-based guided self-help intervention for chronic pain based on Acceptance and Commitment Therapy: A randomized controlled trial. Journal of behavioral medicine, 38, 66-80. 10.1007/s10865-014-9579-0

Trompetter, H.R., Klooster, P.M. ten, Schreurs, K.M.G., Fledderus, M., Westerhof, G.J. & Bohlmeijer, E.T. (2013). Measuring values and committed action with the Engaged Living Scale (ELS): Psychometric evaluation in a nonclinical sample and a chronic pain sample. Psychological assessment, 25(4), 1235-1246. 10.1037/a0033813

Trompetter, Hester R., Bohlmeijer, Ernst T., Baalen, Bianca van, Kleen, Marco, Köke, Albere, Reneman, Michiel & Schreurs, Karlein M.G. (2014). The Psychological Inflexibility in Pain Scale (PIPS): Exploration of psychometric properties in a heterogeneous chronic pain sample. European journal of psychological assessment, 30(4), 289-295. 10.1027/1015-5759/a000191

Trompetter, Hester R., Schreurs, Karlein M.G., Heuts, Peter H.T.G. & Vollenbroek-Hutten, Miriam M. (2014). The systematic implementation of Acceptance & Commitment Therapy (ACT) in Dutch multidisciplinary chronic pain rehabilitation. Patient education and counseling, 96(2), 249-255. 10.1016/j.pec.2014.05.019

Fledderus, M., Bohlmeijer, E.T., Fox, Jean-Paul, Schreurs, K.M.G. & Spinhoven, Philip (2013). The role of psychological flexibility in a self-help acceptance and commitment therapy intervention for psychological distress in a randomized controlled trial. Behaviour research and therapy, 51(3), 142-151.

Fledderus, M., Bohlmeijer, E.T., Pieterse, M.E., Schreurs, K.M.G. (2012). Acceptance and commitment therapy as guided self-help for psychological distress and positive mental health: a randomized controlled trial. Psychological Medicine, 42(3), 485-495.

Schreurs K.M.G., Veehof M.M., Passade L., Vollenbroek-Hutten M.M.R. (2011) Predictors of outcome in an inpatient rehabilitation programme with cognitive behavioural therapy and graded exercise therapy in patients with chronic fatigue syndrome. Behaviour Research and Therapy, 49(12), 908-913.

Veehof, M.M., Oskam, M.J., Schreurs, K.M.G., Bohlmeijer, E.T. (2011). Acceptance-Based Interventions for the Treatment of Chronic Pain. A Systematic Review and Meta-analysis. Pain, 152, 533-542.

Boeken

Veehof, M., Schreurs, K., Hulsbergen, M., Bohlmeijer, E. (2010). Leven met pijn. De kunst van het aanvaarden. Amsterdam: Boom.

Schreurs, K., Hulsbergen, M. (2011). Leven met pijn. Praktijk E-boek voor behandelaars. Amsterdam: Boom.