Medewerkers

Prenger, drs. M. (Marjolein)

Marjolein Blomesath - Prenger

Stagementor/docent

Aanwezig: Dinsdag en donderdag
Gebouw: Cubicus, room B127b
Telefoon: +31 (0)53 – 489 5896 / +31 (0)53 – 489 4470 of 4486 (secretariaat)
Fax: +31 (0)53 – 489 2895
E-mail:
m.prenger@utwente.nl

English Profile

Expertise

Marjolein Blomesath heeft Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een aanvullende opleiding van twee jaar werd ze in 2003 Orthopedagoog Generalist NVO. Daarna heeft ze 10 jaar als orthopedagoog gewerkt op het gebied van zowel diagnostiek als behandeling. Ze heeft zich in deze periode met name gericht op ontwikkelingsproblematiek van kinderen en adolescenten met een (licht) verstandelijke beperking en fors probleemgedrag. Haar expertise ligt op het gebied van psychopathologie van deze doelgroep. Daarnaast besteedde ze veel tijd aan het coachen van junior orthopedagogen en psychologen in de eerste jaren van hun loopbaan.

Marjolein vervult nu de functie van stagementor binnen de afdeling Psychologie, Gezondheid & technologie, is BAPD coordinator en zal als (gast)docent ingezet worden op haar expertisegebieden. Daarnaast werkt ze vanuit haar eigen praktijk Fiducie als freelance orthopedagoog en Mindfulkidstrainer.

Education

  • Stage Geestelijke Gezondheidsbevordering (201000154)
  • Psychodiagnostiek 2013