Medewerkers

OSSEBAARD, DR. H.C. (HANS)

Onderzoeker, adviseur, docent

Aanwezig op: Ma.
Gebouw: Cubicus, PGT
Telefoon: 053 – 489 4470 (secretaresse); 06 - 506 13 707
Fax: 053 – 489 2895
e-mail: h.c.ossebaard@utwente.nl
E-health: www.ehealthgw.nl

English profile

Expertise

Dr. Hans C. Ossebaard is van oorsprong klinisch en ontwikkelingspsycholoog. Na tien jaar onderzoek en onderwijs op het gebied van geestelijke gezondheid, drugsgebruik en verslaving aan de Universiteit Utrecht, Intox, het Trimbos-instituut en Jellinek Preventie heeft hij gewerkt bij het ministerie van VWS op het terrein van beleidsinformatie, informatiebeleid en kennismanagement.

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, Bilthoven) werkte hij als product manager bij de zorgportal kiesBeter.nl en zette een onderzoeksprogramma op in consumer health informatics en eHealth. Hij publiceert en doceert over uiteenlopende eHealth gerelateerde onderwerpen w.o. de analyse van informatiebehoeften en zoekgedrag; toegankelijkheid en bruikbaarheid van gezondheidsinformatie; gebruik van online keuzehulpen; public health informatics; risico’s van eHealth technologie en ‘One Health’ aan de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie en het IGS-Center for eHealth Research van de Universiteit Twente. Hij is verbonden aan EurSafety Healthnet, een Nederlands-Duits samenwerkingsproject met het University Medical Center Groningen op het terrein van de preventie en de bestrijding van infectieziekten. Bovendien werkt hij als eHealth adviseur bij het Kwaliteitsinstituut, onderdeel van Zorginstituut Nederland. Zie: LinkedIn

Functies

  • eHealth adviseur Zorginstituut Nederland.
  • Onderzoeker/docent IGS-Center for eHealth Research, vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie, Universiteit Twente
  • Productmanager gezondheids- en zorg portal kiesBeter.nl
  • Onderzoeksleider RIVM project gettingBetter, i.s.m. UT center for eHealth Research.
  • Lid Raad van Toezicht Nederlandse ISRII, de International Society for Research on Internet Interventions
  • lid Editorial Board of the International Journal on Advances in Life Sciences
  • Fellow of eTELEMED, IARIA (International Academy, Research and Industry Association)
  • Lid Advisory Board eTELEMED conferences
  • Voorzitter Raad van Toezicht van het CVO
  • Lid Begeleidingscommissie van het peer education project Unity