Medewerkers

Nota, I. (Ingrid) MSc.

I. Nota MSc., Ingrid

Promovenda

Aanwezig op: Ma. / Di. / Vr.
Gebouw: Citadel
Telefoon: 053 – 489 6539; 053 – 489 4470 of 2398 (secretaresse)
Fax: 053 – 489 2895
e-mail: i.nota@utwente.nl

English profile

Expertise

Ingrid Nota heeft in 2007 haar opleiding tot ergotherapeut afgerond. Aansluitend heeft zij de master Health Sciences / Health Care Management gedaan en in 2009 afgerond met als hoofdthema’s ‘Kwaliteit en Veiligheid in de zorg’ en ‘Management of Medical Technology’. Het afstudeerproject betrof het ontwikkelen van een theoretisch raamwerk voor Health Technology Assessment (HTA) van innovatieve operatietechnologie. Gedurende de master heeft Ingrid ook gewerkt als ergotherapeut en zich gespecialiseerd in reumarevalidatie. Hierin staan de onderwerpen cliëntgerichtheid en self-management centraal.

Promotieonderzoek

Het promotieonderzoek van Ingrid betreft patiëntparticipatie in behandelingsbeslissingen bij reumatoïde artritis (RA). Tegenwoordig worden patiënten steeds vaker betrokken bij het maken van beslissingen over de behandeling. Over dit onderwerp, patiëntparticipatie in behandelingsbeslissingen bij RA, is weinig bekend. Het onderzoek zal zich dus eerst richten op het in kaart brengen van de ervaren en gewenste rol van RA-patiënten bij het nemen van behandelingsbeslissingen.

Voor verschillende doelgroepen worden keuzehulpen, ook wel ‘Patient Decision Aids’ genoemd, ingezet om het communiceren tussen de arts en de patiënt over de voor- en nadelen van verschillende behandelingsopties te ondersteunen. Zo kan de patiëntparticipatie bij medische besluitvorming bevorderd worden. Gedurende het promotieonderzoek zal een keuzehulp ontwikkeld worden en het effect zal onderzocht worden.

Het project wordt begeleid door:

Het project wordt gefinancierd door het Reumafonds.

Onderzoeksproject ‘Patientparticipatie in de reumatologie’

Publicaties

Nota, I., Carpaij, M., Egdom, A. van, & Kuyk-Minis, M.A. van, (2007). Top-down versus bottom-up. Nederlands tijdschrift voor ergotherapie, 35(3), 30-33.