Medewerkers

Kraiss, J.T. (Jannis) MSc.


Aanwezig: Di, Wo, Do


Kamer: Cubicus B108

 

Telefoonnummer: 

+31 53 489 7512

+31 53 489 4470 (secr.)

 

Email: j.t.kraiss@utwente.nl

 

English profile

 

 

 

 

 Expertise

Jannis is afgestudeerd in 2016 in Psychologie op de Universiteit Twente (afstudeerrichting: Positieve psychologie en Technologie). Tijdens zijn masterthese heeft hij de effectiviteit van een positief psychologische interventie voor militairen onderzocht. Hierbij heeft hij een sterke interesse ontwikkeld in positieve psychologie concepten en interventies voor het bevorderen van mentale gezondheid. Sinds 2017 werkt hij als promovendus bij de vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie.

Onderwijs

Toegepaste Positieve Psychologie, 201300032

Begeleiding van Mastertheses

Onderzoeksprojecten

Bevorderen van welbevinden en persoonlijk herstel voor mensen met een bipolaire stoornis

 

Tijdens zijn PhD project evalueert Jannis de effectiviteit van een innovatieve positief psychologische interventie voor patiënten met Bipolaire stoornis (BS). BS wordt gekenmerkt door terugkerende depressieve, (hypo)manische of gemengde episoden. Soms beleven patiënten fases, waarin ze relatief vrij zijn van symptomen (euthyme fase). Gezondheidszorg voor BS tijdens de euthyme fase richt zich meestal op symptomatisch en functioneel herstel. Echter is de kans op terugval hoog voor patiënten met BS en worden de behoeften van patiënten naar welbevinden en persoonlijk herstel vaak niet vervuld. Het focus van de hier toegepaste interventie ligt daarom op het bevorderen van persoonlijk herstel. Dit wordt geprobeerd te bereiken door welbevinden te verbeteren. Participanten leren om positieve ervaringen te genieten, persoonlijke sterken te identificeren en te gebruiken, levensdoelen te formuleren en optimisme tot deze doelen toe te passen. Het doel van de interventie is uiteindelijk om terugval in een depressieve of (hypo)manische episode te vermijden.

Het project wordt begeleid Prof. dr. E.T. Bohlmeijer, Prof. dr. Ralph Kupk, dr. Peter ten Klooster en dr. Melissa Chrispijn.