Medewerkers

Beerlage – de Jong, N. (Nienke) MSc.

Nienke de Jong

Promovenda

Aanwezig op: Ma. / Di. / Wo. / Do.
Gebouw: 
Cubicus, kamer C139
Telefoon: 
053 – 489 3517 / 053 – 489 4470 of 2398 (secretaresse)
Fax: 053 – 489 2895
E-mail:
n.beerlage-dejong@utwente.nl

English profile

Expertise

In 2010 heb ik ter afsluiting van de Master Health Sciences aan de Universiteit Twente mijn afstudeeropdracht uitgevoerd bij Medisch Spectrum Twente (MST). Binnen dit afstudeerproject heb ik mij bezig gehouden met onderzoek naar stimulansen en barrières bij het naleven van basishygiëneprotocollen door medewerkers van MST. Dit onderzoek heb ik uitgevoerd aan de hand van de Intervention Mapping methode.

Vervolgens heb ik in 2012 de Master Health & Safety Psychology voltooid. Voor deze opleiding heb ik mijn afstudeeropdracht uitgevoerd in opdracht van EPECS (European Patients Empowerment for Customized Solutions). Doel van dit project was te onderzoeken welke kennis burgers en patiënten volgens experts nodig hebben om patiënt participatie in grensoverschrijdende infectie preventie en –controle mogelijk te maken.

Sinds juni 2012 ben ik als Promovenda werkzaam bij de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie aan de Universiteit Twente. Binnen deze vakgroep ligt mijn focus voornamelijk op:

  • eHealth: De inzet van Informatie & Communicatie Technologie om de gezondheidszorg te verbeteren.
  • User Centered Design: Een ontwerpstrategie waarbij eindgebruikers worden betrokken bij iedere fase van ontwikkeling, design en implementatie van een interventie.
  • Persuasive Technology: De technologie zelf kan een belangrijke bijdrage leveren aan het stimuleren en motiveren van gebruikers, om zo adherentie te optimaliseren en gedragsverandering te ondersteunen.
  • Implementatie Interventies: Interventies die ten doel hebben de adoptie en internalisatie van een innovatie te stimuleren.

Lopende onderzoeksprojecten

Gedurende de eerste maanden van mijn aanstelling heb ik mij bezig gehouden met de ontwikkeling van een web-based applicatie voor de registratie van verpleeghuisinfecties in prevalentie onderzoek. Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met het REZON-project (Regionaal Zorghygiëne Netwerk Nijmegen e.o.). Momenteel wordt de binnen dit project ontwikkelde Prevalentie App jaarlijks gebruikt voor prevalentiemetingen in meer dan 30 verpleeghuizen.

Binnen mijn werk voor de Universiteit Twente ben ik als Promovenda verbonden aan het EurSafety Health-Net project. Dit grensoverschrijdende project is erop gericht de patiëntveiligheid in zorginstellingen te verhogen door het aantal zorggerelateerde infecties terug te brengen. Antibioticaresistentie is een groot probleem binnen zorggerelateerde infecties. Eén van de belangrijkste pijlers van het EurSafety Health-Net project is dan ook een programma voor verantwoord antibioticagebruik: een Antibiotic Stewardship Programma (ASP). Een ASP bestaat uit een pakket van maatregelen, richtlijnen en hulpmiddelen voor verantwoord gebruik van antibiotica. Binnen mijn onderzoek ga ik mij bezig houden met (het toepassen van ICT bij) de implementatie en de toepassing van (onderdelen van) een ASP. Hierbij spelen ook de onderzoeken van mijn collega’s Jobke Wentzel en Maarten van Limburg een rol.