Medewerkers

Beerlage – de Jong, dr. N. (Nienke)

Nienke de Jong

Onderzoeker

Aanwezig op: Ma. / Di. / Wo. / Do.
Gebouw: 
Cubicus, kamer C139
Telefoon: 
053 – 489 3517 / 053 – 489 4470 (secretaresse)
Fax: 053 – 489 2895
E-mail:
n.beerlage-dejong@utwente.nl

English profile

Expertise

In 2010 heeft Nienke de Master Health Sciences afgerond, waarna ze in 2012 de Master Health & Safety Psychology heeft voltooid (beide aan de Universiteit Twente). Voor beide opleidingen heeft Nienke afstudeeropdrachten uitgevoerd op het gebied van infectiepreventie. De opdrachten richtten zich op respectievelijk de naleving van basishygiëneprotocollen en op de voorwaarden voor patiënten participatie in infectiepreventie en –controle). 

Aansluitend is Nienke in 2012 gestart met haar promotieonderzoek bij de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie aan de Universiteit Twente. Dit gaf haar de mogelijkheid om zich verder te verdiepen in infectiepreventie en antimicrobiële resistentie. Het promotieonderzoek heeft ze in 2016 afgerond met haar proefschrift “eHealth vs. Infection; Participatory development of persuasive eHealth to support safe care”.  

Nienke’s onderzoeksinteresses liggen voornamelijk op het gebied van persuasieve eHealth, participatief design, gamification en beslisondersteuning. Naast haar onderzoek is Nienke betrokken bij de begeleiding van bachelor en masterstudenten en geeft zij regelmatig (gast)colleges over haar onderzoek, de CeHRes Roadmap en verschillende eHealth toepassingen.

Lopende onderzoeksprojecten

Nienke houdt zich momenteel bezig met de ontwikkeling van een interactief “eZoon” platform om effectieve risico- en crisiscommunicatie tussen zorgverleners in de humane-, veterinaire- en publieke-gezondheidszorg rondom zoönoses te ondersteunen. Enerzijds biedt dit platform een eLearning game om competenties die nodig zijn voor uitbraak management te trainen. Anderzijds biedt het platform een vraag-en-antwoord systeem om zowel zorgverleners als algemeen publiek maatwerk informatie te kunnen bieden en zelf-management te stimuleren op het gebied van zoönoses.

Publicaties