Medewerkers

van Gemert – Pijnen, prof.dr. J.E.W.C. (Lisette)

Dr. J.E.W.C. van Gemert - Pijnen, Lisette

Hoogleraar

Aanwezig op: Ma. / Di. / Wo. / Do. / Vr.
Gebouw: Cubicus, kamer B126a
Telefoon: 053 – 489 6050; 053 – 489 4470 (secretaresse)
Mobiel nummer : 06 - 5107 0574
Fax: 053 – 489 2895
e-mail: j.vangemert-pijnen@utwente.nl

English profile

Expertise

Het onderzoek en onderwijs van Lisette van Gemert richt zich op ontwerp, implementatie en evaluatie van technologie in de zorg om de kwaliteit van gezondheid en veiligheid te bevorderen. Het onderzoek is gericht op human-centered en value-driven technology en omvat 3 subthema’s: persuasieve technologie, participerend ontwerpen via social media en business modelling (implementatie).

Er wordt samengewerkt met de universiteit van Toronto (Dr. G. Eysenbach) en met de universiteit van Waterloo te Canada (via adjunct professor Van Gemert-Pijnen). Studenten kunnen bij deze universiteiten onderzoek uitvoeren.

Functies

  • Professor eHealth; Supporting health by technology
  • Hoofd center voor eHealth Research & Wellbeing http://www.utwente.nl/igs/ehealth/
  • Adjunct Professor University of Waterloo

Voor nadere informatie over het centrum voor eHealth zie http://www.utwente.nl/igs/ehealth/, functies en publicaties of rapporten, klik hier.

Onderwijs

  • eHealth and Quality of Care (Health Science, MB), code 4112600
  • eHealth Promotion (GW, PCGR), code 20100137
  • e-Mental Health (GW, PCGR), code 201000092
  • Masterthesis
  • Studenten die interesse hebben in onderzoek dat aansluit bij een van de drie subthema’s kunnen contact opnemen met J. Van Gemert-Pijnen. Afstudeer/bacheloropdrachten zijn met name welkom gericht op persuasieve technologie (experimenteel onderzoek naar effecten van persuasieve technologie); co-creatie ofwel participerend ontwerpen via social media (twitter, weblogs, etc) en op business modelling; proces voor het creëren van human-centered en value-driven technologie.

Voor vakbeschrijving zie Osiris.

Huidige onderzoeksprojecten

Het huidige onderzoek richt zich op technologische innovaties in de gezondheidszorg. Uitgangspunt is dat technologie een kwalitatieve en kosteneffectieve bijdrage moet leveren aan gezondheid en veiligheid. Dit betekent dat we in het onderzoek (en onderwijs) ingaan op de vraagstelling welke vormen van technologie acceptabel en geschikt zijn voor bepaalde doelgroepen om specifieke onderdelen van een werk- of zorgproces te ondersteunen. Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van generieke kennis waarbij we de studie van specifieke technologische toepassingen gebruiken als een casus. In het onderzoek gaat de aandacht uit naar het ontwerp van technologie, we onderzoeken welke kwaliteitseisen gebruikers aan een technologische innovatie stellen en we gaan na welke eisen een rol spelen bij de acceptatie van die technologische innovaties. Bij de implementatie richten we ons op de vraag hoe doelstellingen in de praktijk daadwerkelijk bereikt worden.

In eHEALTH RESEARCH IN BEELD is de aanpak van het onderzoek en een overzicht van huidige projecten beschreven. De brochure is verkrijgbaar via Dr. J Van Gemert-Pijnen.

IMPROVING eHEALTH is een boek voor het onderwijs in eHealth (studenten, professionals). Dit boek zal in Juli 2013 verschijnen. Het is gebaseerd op de dissertaties eHealth van afgelopen jaren.

Persuasive technologie projecten

eCoaching voor patiënten met chronische klachten
In twee promotieprojecten wordt digitale communicatie in de vorm van online coaching platforms (eCoach) voor diabetici, COPD, Hartfalen geëvalueerd. In deze projecten worden de bevorderende en belemmerende factoren voor ontwerp en implementatie van eCoaching onderzocht. De vraag is hoe interactieve feedback en communicatie effectief en efficiënt ingezet kan worden om adherentie te bevorderen en zelfzorg voor patiënten met chronische aandoeningen te stimuleren. Het project is een samenwerkingsverband tussen Medicinfo en Universiteit Twente en Stichting Zorg Binnen Bereik en UT.

In afstudeerprojecten wordt het ontwerp en de implementatie van eCoaching platforms voor chronische aandoeningen geëvalueerd en bijgesteld. Informatie kan verkregen worden via Dr. J. Van Gemert-Pijnen.

Ontwerp van een portaal voor grenzeloze patiëntveiligheid, Eursafety Health-net
In drie promotieprojecten wordt onderzocht hoe gezond gedrag bewerkstelligd kan worden via een grensoverschrijdende elektronische dienstverlening. Eursafety (www.eursafety.eu 2010-2015) is een cross border project dat een voortzetting is van het MRSA-net project (2005-2010). Het project is een samenwerkingsverband tussen het Streeklaboratorium Twente, Universiteit Munster, Landesinstitut für den Offentlichen Gesundheidsdienst NRW en de Universiteit Twente. Het doel van het portaal is de bevordering van veiligheid voor patiënten en personeel in de gezondheidszorg. De dienstverlening vindt plaats in de vorm van een gezondheidsportaal, met web 2.0 toepassingen voor communicatie (sociale media) en decision aids voor ondersteuning van de professionals en kostenevaluatie toepassingen (antibioticabeleid). Het portaal zal in diverse talen beschikbaar zijn (Duits, Engels, Frans en Nederlands). Het project bouwt voort op de website die voor infectiebestrijding van MRSA ontworpen en geïmplementeerd is in ziekenhuizen (www.mrsa-net.nl).

Domotica en Dementie
In een promotieproject is onderzocht hoe technologie de veiligheid, zelfredzaamheid van patiënten met dementie kan bevorderen en hoe technologie de zorg kan innoveren. In intramurale en extramurale zorgprojecten wordt in Nederland onderzocht hoe patiënten en hun familie omgaan met passieve technologie die de activiteiten van patiënten monitoren en met sociaal-contact technologie gericht op verbetering van de communicatie tussen patiënten en hun familie en zorgverleners. Via de observaties van het gebruik van technologie is inzicht verkregen in welke mate technologie verantwoord ingezet kan worden in extramurale en intramurale zorgsituaties en hoe technologie de zorg efficiënter kan inrichten. Er is een dementie Technologierichtlijn te ontworpen voor de praktijk. Voor verder onderzoek kan contact opgenomen worden met Dr. J van Gemert-Pijnen.

Blended Care voor Gepaste Zorg
In een postdoc project wordt onderzocht hoe via een combinatie van online en offline zorgverlening therapie voor aandoeningen zoals depressie geoptimaliseerd kan worden. Daarbij is het doel zelfredzaamheid bevorderen en gepaste zorg te realiseren ( voorkomen van onder of overbehandelingen; juiste route van behandeling). Onderzocht wordt (logfiles, focusgroupen) op welke momenten, welke vorm van support effectief kan zijn, en welke persuasieve elementen adherentie kunnen bevorderen.

Business modelling

Business modelling voor implementatie van het portaal voor patiëntveiligheid in zorginstellingen, Eursafety Health-net
In een promotieproject wordt onderzocht hoe via business modelling gezorgd kan worden dat het portaal dat in het kader van eursafety (www.eursafety.eu) wordt ontworpen succesvol geïmplementeerd kan worden in zorginstellingen , in Nederland, België, Duitsland. De business modelling aanpak en instrumenten worden in dit project ontworpen en toegepast. Het project bouwt voort op de implementatie van de website die voor infectiebestrijding van MRSA in ziekenhuizen (www.mrsa-net.nl).

Participerend ontwerpen via social media

ePublic Health
In twee postdoc projecten wordt onderzocht in samenwerking met RIVM hoe social media ingezet kunnen worden voor bevordering van risicobewustzijn en beïnvloeding van gedrag. Doel is tailoring en personalisatie van communicatie (voor diverse doelgroepen) voor bevordering van seksuele gezondheid en voor het voorkomen van resistenties (antibiotica; superbugs).

Publicatie lijst

Oratie 25 juni 2015