Medewerkers

Cornelissen, L.H.E. (Linda) MSc.

Universitair docent en onderzoeker

Aanwezig op: Dinsdag, woensdag
Gebouw: 
Cubicus, kamer B127b
Telefoon:
+31 (0)53 – 489 2607 / +31 (0)53 – 489 4470 of 2398 (secretariaat)
Fax: +31 (0)53 – 489 2895
E-mail: 
l.h.e.cornelissen@utwente.nl

Expertise

Linda Cornelissen heeft Psychologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ze werkt sinds 6 jaar als ontwikkelingspsycholoog en heeft zich voornamelijk gericht op de doelgroepen kinderen en adolescenten met psychiatrische problematiek en kinderen, adolescenten en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (en bijkomende problematiek).

Binnen de UT vervult zij de functie van stagementor en docent binnen de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie. Zij is coordinator voor de BAPD. Daarnaast zet zij zich momenteel in op een onderzoeksproject van Prof. Dr. J. van Gemert-Pijnen rondom Blended Care.


Onderwijs

Vakcode

  • Klinische Stage PPT
  • Onderzoeks/praktijkstage PPT
  • Tutor


201400240

201400241


Functies

  • Stagementor, docent, onderzoeker