Medewerkers

Bode, dr. C. (Christina)

dr. C. Bode

Universitair Docent

Aanwezig op: Ma./ Di./ Woe / Do. / Vr.
Gebouw: Cubicus, kamer B129
Telefoon: 
053 – 489 6044 / 053 – 489 4470 of 2398 (secretaresse)
E-mail: c.bode@utwente.nl

English profile

Expertise

 • Christina Bode is als Universitair Docent verbonden aan de afdeling Psychologie, Gezondheid en Technologie van de Universiteit Twente en aan het Reumacentrum Twente. Haar onderzoek is gericht op het verbeteren van de aanpassing aan chronisch somatische ziektes en de ontwikkeling van meetinstrumenten, die voor patiënten relevante uitkomsten omvatten (PRO’s). In haar focus op het onderwerp “Chronische vermoeidheid bij mensen met somatische ziektes” komen deze lijnen bij elkaar en worden op een technologisch-innovatieve manier onderzocht.
 • Verbinding van gezondheidspsychologische en psychogerontologische benaderingen en theorieën. Expertise in het ontwikkelen en evalueren van psychologische interventies. (Post doc onderzoeker bij gezondheidspsychologie, Universiteit Utrecht, 2002-2005).
 • Expertise in grootschalig veldonderzoek (bij ouderen), psychologische processen in de tweede levenshelft met betrekking tot zingeving, individualiteit en verbondenheid, welbevinden, wonen en de beleving van het ouder worden. Aandacht voor crossculturele en gender perspectief. (Junior-onderzoeker bij het Centrum voor Psychogerontologie, Universiteit Nijmegen. Medewerkster German Aging Survey en Dutch Aging Survey, 1994-2002).
 • Expertise in ontwikkelingspsychologie in levensloop perspectief, welbevinden op latere leeftijd, kwalitatieve onderzoeksmethoden. (Studie Ontwikkelingspsychologie en Klinische Psychologie, Universität Trier, Duitsland, 1988-1995).

Onderwijs

Bacheloronderwijs

 • Module coördinator 2e jaars module Gezondheidspsychologie
 • B2 Onbewuste processen en gezondheidsgedrag
 • Minor psychology: Assessment and Health psychology
 • Begeleiding van bachelor theses

Masteronderwijs

 • Professional skills for health psychologists
 • Health psychology in life span perspective
 • Capita Selecta Gezondheidspsychologie
 • Begeleiding van master theses

Lopende onderzoeksprojecten

 • Goal-management in arthritis
 • Implementation of a computerized adaptive test for fatigue in patients with Rheumatoid Arthritis
 • Fatigue in patients with Scleroderma
 • Fatigue in patients with Osteoarthritis
 • The BRAF and RAID study - Cross-cultural validation of two Rheumatoid Arthritis Patient-Reported Outcome Measures (PROMs): Bristol RA Fatigue and RA Impact of Disease scales
 • Selecting relevant PROMIS item banks for patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: an interview study
 • EULAR Taskforce: Patient education of people with inflammatory arthritis
 • NVLE-Connect: opbouw van een landelijk netwerk van health professionals voor lupus, APS, sclerodermie en MCTD
 • Patiëntenforum Reuma Research Partner Twente

Functies

 • Lid Bestuur ‘Association for Researchers in Psychology and Health’ (ARPH)
 • Lid EULAR AHP Scientific Committee
 • Lid Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap

Publicaties

 • Brochure “Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?” Voor de brochure in pdf format volg deze link: Brochure vermoeidheid RA
 • Bode, C. & Arends, R.Y. (verschijnt november 2013). Optimale ontwikkeling, persoonlijke doelen en zelfregulatie. In: E. Bohlmeijer, L. Bolier, G.J. Westerhof & J. Walburg. Handboek positieve psychologie. Theorie, onderzoek en toepassingen. Amsterdam: Boom.
 • Arends, R.Y., Bode, C., Taal, E., van de Laar, M.A.F.J. (in press). Goal management strategies and successful adaptation to arthritis. Patient Education and Counseling.
 • Bode, C. & Jansen, H. (2013). Examining the Personal Experience of Aging Scale with the Three Step Test Interview. Methodology, 9(3), 96-103.
 • Arends, R.Y., Bode, C., Taal, E., van de Laar, M.A.F.J. (2013). A goal management intervention for polyarthritis patients: Rationale and design of a randomized controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders,14:239
 • Nikolaus, S., Bode, C., Taal, E., & van de Laar, M.A.F.J. (2013). Fatigue and factors related to fatigue in rheumatoid arthritis: a systematic review. Arthritis Care and Research, 65(7), 1128-1146.
 • Nikolaus, S., Bode, C., Taal, E., Oostveen , J. C.M., Glas C. A.W., & van de Laar, M.A.F.J. (2013). Calibration of a multidimensional item bank to measure fatigue in rheumatoid arthritis patients. Journal of Clinical Epidemiology,66, 1175-1183.
 • Willems, L., Kwakkenbos, L., Bode, C., van den Hoogen, F. & van den Ende, C. (2013). Health care use and patients' perceptions on quality of care in systemic sclerosis. Clinical and Experimental Rheumatology,31, S64-S70.
 • Bode, C. & Kwakkenbos, L. (2013). Volwassen zijn en ouder worden met een chronische ziekte. NVLE Venster, 33(2), 38-40.
 • Bode, C., Taal, E., van Gessel, L., Westerhof, G.J., & van de Laar, M.A.F.J. (2012). The experience of aging in patients with rheumatic diseases: Differences and similarities with the general population. Aging and Mental Health, 16(5), 666-672.
 • Nikolaus S., Bode C., Taal E., van de Laar M.A.F.J. (2012). Selection of items for a computer adaptive test to measure fatigue in patients with rheumatoid arthritis – A Delphi approach. Quality of Life Research,21;863-872.
 • Nikolaus, S., Bode, C., Taal, E., van de Laar, M.A.F.J. (2012). Expert evaluations of fatigue questionnaires used in rheumatoid arthritis - A Delphi study among patients, nurses and rheumatologists in the Netherlands. Clinical and Experimental Rheumatology,30;79-84.
 • Bode, C. (2011). Highlights of the Health Professional Scientific Programme on EULAR 2011. EULAR HP News,2,6. Voor de volledige presentatie volg deze link: Powerpoint Highlights Health
 • Nikolaus, S., Bode, C., Taal, E., van de Laar, M.A.F.J. (2012). Which dimensions of fatigue should be measured in patients with rheumatoid arthritis? – a Delphi study. Musculoskeletal Care,10;13-17.
 • Kupper, N.M., Schreurs, H., ten Klooster, P.M., Bode, C., van Ameijden, E. J.C. (2011). Prevention for elderly people: Demand-oriented or problem-oriented? Health Policy,102,96-103.
 • Bode, C., van der Heij, A., Taal, E. & van de Laar, M.A.F.J. (2010). Body-self unity and self-esteem in patients with rheumatic diseases. Psychology, Health & Medicine, 15(6), 672-684.
 • Nikolaus S, Bode C, Taal E, van de Laar MAFJ (2010). Four different patterns of fatigue in rheumatoid arthritis patients: results of a Q-sort study. Rheumatology, 49(11), 2191-2199.
 • Grootenhuis, M. & Bode, C. (2010). De Levensloop. In: A.A. Kaptein, J.B. Prins, E.H. Collette & R.L. Hulsman: Medische Psychologie (2de herziene druk), p.49-60. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Bode, C. & Consoli, L. (red). (2010). Oud en jong - Verschillende generaties in Nederland. Nijmegen: Valkhof Pers. http://www.valkhofpers.nl/oud-en-jong
 • Nikolaus S, Bode C, Taal E, van de Laar MAFJ. New insights into the experience of fatigue among patients with rheumatoid arthritis: a qualitative study. Ann Rheum Dis 2010;69(5):895-897.
 • Bode, C., Taal, E., Emons, P.A.A., Galetzka, M., Rasker, J.J., & Van de Laar, M.A.F.J. (2008). Limited results of group self-management eductation for rheumatoid arthritis patients and their partners: explanations from the patient perspective. Clinical Rheumatology, 27, 1523-1528.
 • Bode, C., Thoolen, B.J., & De Ridder D.T.D. (2008). Het meten van proactieve copingvaardigheden. Psychometrische eigenschappen van de Utrechtse Proactieve Coping Competentie lijst (UPCC). Psychologie & Gezondheid, 36, 81-91.
 • Bergsma, A., Bode, C., Pouwels, M. & De Ridder D.T.D. (2008). Succesvol ouder worden. Amsterdam: Boom Uitgevers.
 • De Jong, E., Bode, C., & Brugmans, E. (2008). Voedsel en globalisering. De grenzen in zicht. Nijmegen: Valkhof Pers.
 • Bode, C., de Ridder, D.T.D., Kuijer, R.G, & Bensing, J.M. (2007). Effects of an intervention promoting proactive coping competencies in middle and late adulthood. The Gerontologist,47(1), 42-51.
 • Bode, C. & de Ridder, D.T.D. (2007). Investing in the future – identifying participants in an educational program for middle-aged and older adults. Health Education Research,22(4), 473-482.
 • Bode, C., Drossaert, C.H.C., & Dijkstra, E. (2007). Een verkennende studie naar de eigen beleving van het ouder worden onder Turkse en Hindostaans-Surinaamse ouderen in Den Haag. Epidemiologisch Bulletin, 42(2), 26-32.
 • Bode, C., de Ridder, D.T.D., Bensing, J.M. (2006). Preparing for aging: Development, feasibility and preliminary results of an educational program for midlife and older base don proactive coping theory. Patient Education and Counseling, 61, 272-278.
 • Motel-Klingebiel, A., Künemund, H., & Bode, C. (2005). Wohnen und Wohnumfeld älterer Menschen. In M. Kohli & H. Künemund (Eds.), Die zweite Lebenshälfte: Gesellschaftliche Lage und Partizipation im Spiegel des Alters-Survey 2., erw. Auflage (pp. 125-175). Wiebaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Westerhof, G. J., & Bode, C. (2004). The personal meaning of individuality and relatedness: Gender differences in middle and late adulthood. In S. O. Daatland & S. Biggs. (Eds.) Ageing and Diversity. Multiple pathways in later life. (pp. 29 - 44). Bristol: Policy Press.
 • Timmer, E., Bode, C., & Dittmann-Kohli, F. (2003). Expectations of gains in the second half of life. A Study of personal conceptions of enrichment in a life span perspective. Aging and Society, 23, 3-24.
 • Bode, C. (2003). Individuality and relatedness in middle and late adulthood. A study of women and men in the Netherlands, East- and West-Germany. Enschede: PPI.
 • Westerhof, G. J., Dittmann-Kohli, F., & Bode, C. (2003). The Aging Paradox: Toward personal meaning in gerontological theory. In S. Biggs, A. Lowenstein & J. Hendricks (Eds.), The need for theory: Critical approaches to social gerontology. (pp. 127 - 143). Amityville, NY: Baywood.
 • Steverink, N., Westerhof, G.J., Bode, C., & Dittmann-Kohli, F. (2001). The personal experience of aging, individual resources, and subjective well-being. Journals of Gerontology: Psychological Sciences, 56, P364 - P373.
 • Bode, C., Westerhof, G.J. & Dittmann-Kohli, F. (2001). Selbstvorstellungen über Individualität und Verbundenheit in der zweiten Lebenshälfte. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 34, 365-375.
 • Dittmann-Kohli, F., Bode, C., & Westerhof, G.J. (Eds.). (2001). Die zweite Lebenshälfte - Psychologische Perspektiven. Ergebnisse des Alters-Survey. Stuttgart: Kohlhammer.