Promovenda

 

 

 


Aanwezig

Maandag en dinsdag

 

Kamer

Cubicus B1.20

 

Telefoonnummer

050 595 6217

053 489 4470 (secr.)

 

Email

a.j.lentferink@utwente.nl


Expertise

In 2012 studeerde ik af aan de opleiding Voeding en Diëtetiek van de Hanzehogeschool Groningen waarna ik een baan als diëtist combineerde met de premaster/master Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, specialisatie Preventie en Volksgezondheid. In het najaar van 2015 startte ik als docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie en geef voornamelijk les in onderzoeksvaardigheden en gedragsbeïnvloeding. Naast het lesgeven ben ik promovendus binnen het project Quantified Self @Work. Het promotietraject is gericht op het bevorderen van stress management onder werknemers door het inzetten van self-tracking in combinatie met persuasieve eCoaching.

Onderzoeksprojecten

Als promovendus ben ik werkzaam binnen het project Quantified Self @Work. Mijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een eHealth interventie voor de werknemer waarbinnen self-tracking en persuasieve eCoaching worden gecombineerd. De eHealth interventie heeft het doel werknemers langer inzetbaar te houden door het verbeteren van de stress management. Met behulp van fysieke metingen via wearable sensortechnologie en het bevragen van de ervaren stress, kunnen werknemers informatie over hun stressniveau en de resultaten van stress management ontvangen en interpreteren. Aan de hand van de self-tracking data kan een geautomatiseerde eCoach 24 uur per dag persoonlijke relevante feedback aanbieden. Binnen het onderzoek werken we volgens de stappen van de CeHRes Roadmap. Binnen de CeHRes Roadmap is co-creatie met gebruikers en andere belangrijke stakeholders een belangrijk aandachtspunt. Dit promotietraject is ontstaan uit een samenwerking tussen de Universiteit Twente en de Hanzehogeschool Groningen.

 

Promotor van het project is prof. dr. Lisette van Gemert-Pijnen. Co-promotoren zijn dr. Hugo Velthuijsen en dr. Louis Polstra. Dagelijks begeleiders zijn dr. Martijn de Groot en dr. Hilbrand Oldenhuis.

Functies

Promovendus bij de Universiteit Twente/Hanzehogeschool Groningen.

Docent Toegepaste Psychologie bij de Hanzehogeschool.

Publicaties

Lentferink A, Oldenhuis H, Kulyk O, de Groot M, Polstra L, Velthuijsen H, et al., editors. Self-tracking and Persuasive eCoaching in Healthy Lifestyle Interventions: Work-in-progress Scoping Review of Key Components. Proceedings of the Fourth International Workshop on Behavior Change Support Systems co-located with the 11th International Conference on Persuasive Technology; 2016 April 5-7; Salzburg, Austria. Cham: Springer International Publisher AG; 2016.

 

Lentferink AJ, Wesselink R, Van Gemert-Pijnen L (2016, December 19). Self-management: self-monitoring and coaching - Quantified Self @Work. In: Guestlecture course eHealth development: a holistic approach. University of Twente

 

Lentferink AJ, van der Poel E, Siemons L (2016, May 27). Wearables en Datamining: de grenzen en mogelijkheden voor personalisatie van de zorg. In: Conference “Supporting Health by Technology VII”. Groningen.

 

Lentferink AJ (2016, December 15). Quantified Self @Work - TP Weetcafé. In: TP weetcafé. Hanze University of Applied Sciences Groningen.

 

Lentferink A, Dröge M, De Groot M (2017). Are employees open to wearables in the workplace? Available at: http://qsinstitute.com/are-employees-open-to-wearables-in-the-workplace/

 

 

 

English Profile:

Expertise

In 2012, I graduated from the bachelor Nutrition and Dietetics at the Hanze University of Applied Sciences. After graduation, I combined a job as a dietitian with the premaster/master Health Sciences at the VU University Amsterdam, specialization Prevention and Public Health. I started working as a lecturer Applied Psychology at the Hanze University of Applied Sciences in the fall of 2015. My teaching is mainly focused on the subjects research skills and behavior change. Besides teaching, I am a PhD candidate within the project Quantified Self @Work. The Quantified Self @Work-project focusses on the development of a stress management eHealth intervention for the employee.

 

Research projects

As a PhD candidate I work at the project Quantified Self @Work. My research mainly focusses on the development of an eHealth intervention for the employee combining self-tracking and persuasive eCoaching. The eHealth interventions aims at sustainable employability of employees via improvements in stress management. By means of physical measurements from wearable sensor technology and asking about the perceived level of stress, the employee obtains insights into his/her stress level. In addition, results from stress management activities can be received and interpreted. The self-tracking data can serve as input for an automated coach to provide just-in-time personalized feedback 24/7. The research follows the CeHRes Roadmap and intensively involves co-creation with users and other stakeholders. This research stems from a collaboration between the Hanze University of Applied Sciences, University of Twente and health insurance company Menzis.

Supervisor of the project is prof. dr. Lisette van Gemert-Pijnen. Co-supervisors are dr. Hugo Velthuijsen, dr. Louis Polstra, dr. Martijn de Groot en dr. Hilbrand Oldenhuis.