Promovendus

 

Aanwezig

Vrijdag

 

Kamer

Cubicus B120

 

Telefoonnummer

053 489 2913

053 489 4470 (secr.)

 

Email

m.c.laurens@utwente.nl

   

Expertise

Addiction

Coginitive Bias Modification


 Onderzoeksprojecten

Cognitive Bias Modification in web-based treatment for alcohol addiction

In dit onderzoek staat Cognitive Bias Modificatie training centraal. In dit geval een computertraining waarbij de deelnemer wordt geleerd alcoholgerelateerde plaatjes weg te duwen en niet-alcohol gerelateerde plaatjes naar zich toe te trekken. Deze CBM-training zal in combinatie met een reeds bestaande online behandeling voor alcoholproblemen worden aangeboden en onderzocht worden op effect.

Het onderzoek komt voort uit een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Twente, Universiteit Amsterdam, Tactus Verslavingszorg en het lectoraat Technology Health & Care van Saxion, University of applied sciences.

 Functies

Promovendus UT

Docent Saxion, academie Mens en Maatschappij