Promovenda

Aanwezig op: Woensdag
Gebouw: Cubicus, kamer C147
Telefoon: 053 – 489 6562; 053 – 489 4470 (secretaresse)
Fax: 053 – 489 2895
e-mail: a.vanderhorst-1utwente.nl

English profile

Expertise

Mijn vooropleiding bestaat uit de opleiding Psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daar heb ik in 2008 de Master Klinische Psychologie en in 2011 de Master Ontwikkelingspsychologie afgerond.

Vanaf 2011 ben ik werkzaam als docent bij de Opleiding Verpleegkunde bij Hogeschool Saxion in Enschede. Gezien mijn expertise op het gebied van psychologie, geef ik met name vakken die met gedrag of begeleiding te maken hebben. Het gaat hierbij onder andere om de vakken Gedragswetenschappen, Communicatieve vaardigheden en Studieloopbaanbegeleiding. Daarnaast ben ik sinds 2013 als kenniskringlid verbonden aan het lectoraat Verpleegkunde van Saxion.

Vanaf februari 2015 ben ik naast mijn werk als docent bij Saxion werkzaam als promovenda bij de vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie aan de Universiteit Twente.

Lopende onderzoeksprojecten

Living Technology in de zorg: de inzet van een ACT online zelfhulpprogramma begeleid door verpleegkundigen ter bevordering van postoperatief herstel.

Doel van het onderzoek: het ontwikkelen en evalueren van een online, door verpleegkundigen begeleide interventie (zelf-hulpprogramma).

Het zelf-hulpprogramma wordt gebaseerd op kenmerken van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Bij deze vorm van gedragstherapie leren mensen om onplezierige emoties, gevoelens en gedachten niet te onderdrukken, maar te erkennen en te aanvaarden. Aanvaarding van onvermijdelijke pijn, geeft iemand ruimte om nieuwe initiatieven te nemen in zijn leven die zijn gebaseerd op persoonlijke waarden. De verwachting is dat door het programma te volgen, het herstel na een operatie bevorderd en het welbevinden vergroot zal worden.

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met Saxion, de afdeling Thoraxchirurgie van het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede en Orthopedisch Centrum Oost Nederland (OCON) in Hengelo.

Gedurende het promotietraject word ik begeleid door dr. Hester Trompetter (dagelijks begeleider en copromotor), dr. Hilde de Vocht (copromotor vanuit Saxion), prof. dr. Karlein Schreurs (eerste promotor) en Ernst Bohlmeijer (tweede promotor).

Functies

  • Promovenda - vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie - UT
  • Docent - opleiding Verpleegkunde - Saxion
  • Kenniskringlid - lectoraat Verpleegkunde - Saxion