Teuntje Elfrink

Junior onderzoeker

Aanwezig: Dinsdag t/m vrijdag
Kamer: Cubicus C140
Telefoonnummer: 053 489 3860; 053 489 4470 of 2398 (secr.)
Faxnummer: 053 489 2895
Email: t.r.elfrink@utwente.nl

English profile

Expertise

Teuntje Elfrink heeft psychologie gestudeerd aan de Universiteit Twente (afstudeerrichting Geestelijke Gezondheidsbevordering). Zowel tijdens haar bachelor- als masterthese heeft ze onderzoek gedaan naar Op Verhaal Komen. Haar bachelorthese was kwantitatief van aard en bestond naast het onderzoek ook uit het begeleiden van deelnemers aan de cursus. Haar masterthese betrof een kwalitatieve (narratieve) studie naar de betekenis van groei in de verhalen van de cursisten. Na haar afstuderen is ze werkzaam geweest voor de vakgroep PGT en is ze betrokken geweest bij de online interventie van Op Verhaal Komen en het vak psychodiagnostiek.

Tijdens haar afstudeerperiode heeft ze stage gelopen bij Tactus Verslavingszorg, waar ze na haar afstuderen -gecombineerd met het werk voor de UT- aan het werk is gegaan bij de afdeling zorgontwikkeling. Na de beëindiging van de werkzaamheden voor de UT, is ze fulltime aan de slag gegaan binnen de verslavingszorg en is ze tevens werkzaam geweest als behandelaar.

Teuntje is nu werkzaam als junior onderzoeker bij de vakgroep PGT en houdt zich bezig met (de procesevaluatie van) het Positief Educatief Programma.