Promovendus

 

Aanwezig

Maandag en donderdag

 

Kamer

Cubicus B.120

 

Telefoonnummer

053 489 4470 (secr.)

 

Email

y.p.m.j.derks@utwente.nl

 

  

English profile


 

 

Expertise

Als promovendus richt ik me op de volgende onderwerpen:

-      Alexithymie

-      Emotionele Gewaarwording

-      Borderline Persoonlijkheidsproblematiek

-      mHealth in de geestelijke gezondheidszorg (GGz)

-      user centered design in de GGz

 

Als gezondheidszorgpsycholoog (BIG) ben ik bekend met:

-      Psychische stoornissen, in het bijzonder met persoonlijkheidsstoornissen en (complexe) PTSS

-      Psychodiagnostiek

-      Diagnose en classificatiestelling

-      Behandeling van stoornissen middels cognitieve gedragstherapie (CGT), schemagerichte therapie (SGT), dialectische gedragstherapie (DGT), EMDR, Narratieve Exposure Therapie (NET)

Onderwijs

-      Experiencing psychosis: Schizophrenia Spectrum Problems (Psychopathology)

-VAKCODE?

-      Diagnosis of personality disorders (Psychodiagnostics) – VAKCODE?

The individual – Psychodynamic Perspective. VAKCODE?

Onderzoeksprojecten

-      Project Sense-IT

Hoofdonderzoeker/Promovendus; in samenwerking met Prof. Dr. E.T. Bohlmeijer [PGT], Prof. Dr. G. Westerhof [PGT], Dr. M.L. Noordzij [CPE/PGT], Dr. R. Klaassen [HMI]

 

Het doel van het project is om een effectieve en efficiënte mHealth e-coaching interventie te ontwikkelen, die patiënten met borderline persoonlijkheidsproblematiek en slechte emotionele gewaarwording kan helpen om hun emotionele spanning (arousal) beter te kunnen herkennen en monitoren.

 

In dit project werken we samen met verschillende GGz-instellingen. Dit zijn: GGNet – Scelta; De Bascule, Plureijn.

Publicaties

Derks, Y.P.M.J, Westerhof, G.J., and Bohlmeijer, E.T. (2016). A Meta-Analysis on the Association Between Emotional Awareness and Borderline Personality Pathology. J Pers Disord: p. 1-23.

Derks, Y. P. M. J., De Visser, T., Bohlmeijer, E. T., & Noordzij, M. L. (2017). mHealth in Mental Health: How to efficiently and scientifically create an ambulatory biofeedback e-coaching app for patients with Borderline Personality Disorder.  submitted

Derks, Y., Westerhof, G., & Bohlmeijer, E. (2014). Emotionele gewaarwording. In B. Van Heycop ten Ham, M. Hulsbergen, & E. Bohlmeijer (Eds.), Transdiagnostische factoren (1st ed., pp. 183–210). Amsterdam: Boom.