Dr. Lieke Christenhusz

Universitair docent en onderzoeker

Aanwezig op: Donderdag
Gebouw: Cubicus, kamer B127b
Telefoon: 
053 – 489 6526 / 053 – 489 4470 of 2398 (secretaresse)
Fax: 053 – 489 2895
E-mail: 
l.c.a.christenhusz@utwente.nl

English profile

Expertise

Ik ben momenteel werkzaam bij de Universiteit Twente. Vanuit de geestelijke gezondheidsinstelling Dimence ben ik gedetacheerd. Binnen de UT ben ik werkzaam als docent en onderzoeker en binnen Dimence ben ik in de klinische praktijk werkzaam als GZ-psycholoog. Er is een samenwerkingsverband tussen beide organisaties. Ik geef les aan bacherlor en masterstudenten en waarbij ik daarnaast ook studenten en psychologen die onderzoek doen binnen dit samenwerkingsverband zal ondersteunen. Hierbij zal ik mijn ervaringen als therapeut zoveel mogelijk benutten. Ik ben met name geïnteresseerd in het ontwikkelen van innovatieve therapieën of technieken alsmede het systematisch meten van diverse effecten op gedrag en kwaliteit van leven.


Onderwijs

Vakcode

  • Verdieping psychopathologie
  • Inleiding psychopathologie
  • Minor psychologie

201000093

201000132

241111

Onderzoeksprojecten

Voorkant proefschrift Smoking cessation in COPD patients. Auteur: Lieke Christenhusz

In 2006 ben ik gepromoveerd op het proefschrift getiteld: ‘Smoking Cessation in COPD patients. (Cost-)effectiveness of the SmokeStopTherapy and validation of abstinence. in samenwerking met Prof.dr. E.R. Seydel, dhr. Dr. M.E. Pieterse, en dhr. Dr. J. Van der Palen.

Stoppen met roken is de meest effectieve interventie in de behandeling van COPD (chronisch obstructief longlijden) patienten. Ondanks de grote behoefte, waren er (op het moment van onderzoek) geen effectieve stoppen met roken programma’s in Nederland beschikbaar voor deze doelgroep. Binnen de SMOKE studie is de kosten-effectiviteit van dit nieuwe door ons ontwikkelde stoppen met roken programma aangetoond. Deze nieuwe interventie wordt de RookStopTherapie (RST) genoemd en wordt vergeleken met de Minimale Interventie Strategie voor Longpatienten, de LMIS. Rokende COPD patienten die gemotiveerd zijn om te stoppen met roken worden willekeurig ingedeeld in de RST of de LMIS.

De RST bestaat uit groepsbijeenkomsten, individuele begeleiding, farmacologische ondersteuning (nicotinevervanging en Bupropion) en de mogelijkheid om bij terugval opnieuw te beginnen met de individuele begeleiding (‘recycling’). Na 1, 3, 6 en 12 maanden werd er gekeken naar het stoppercentage en zelfrapportage werd gecontroleerd door middel van cotininebepalingen uit speeksel. Dit promotieonderzoek werd gefinancieerd door het Nederlands Astma Fonds (NAF) het Integraal Kankercentrum Stedendriehoek Twente (IKST) en het farmaceutische bedrijf GlaxoSmithKline. Klik voor een meer uitgebreide samenvatting op de volgende link: http://www.gw.utwente.nl/pgt/bestanden/copd.pdf

Functies

Binnen de UT ben ik werkzaam als universitair docent en onderzoeker. Binnen de geestelijke gezondheidszorginstelling Dimence ben ik werkzaam als GZ-psycholoog binnen het team angst- en stemmingsstoornissen bij volwassenen. Tevens ben ik lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Publicaties

2002

L.C.A. Christenhusz, E.M. Monninkhof, P.D.L.P.M. van der Valk. Stoppen met roken; essentiële behandeling bij COPD. COPD in Perspectief 2002; 2(4):1-15. ISBN: BA 021113-0123

2003

Pascal Wilhelm & Lieke Christenhusz. Studievragen als tentamenvragen. Onderzoek van onderwijs (dec. 2003): 61-63.

2006

Lieke Christenhusz. Smoking cessation in COPD patients. (Cost-) effectiveness of the SmokeStopTherapy and validation of abstinence (Doctoral dissertation, University of Twente, 2006). Dissertation Abstracts International, 67 (02), 670 URL voor het proefschrift: http://purl.org/utwente/55444

2007

Lieke Christenhusz, Marcel Pieterse, Erwin Seydel, Job van der Palen. Prospective determinants of smoking cessation in COPD patients within a high intensity or a brief counseling intervention. Patient Education and Counseling (2007); 66/ 26(2): 162-166

Lieke Christenhusz, Frans de Jongh, Paul van der Valk, Marcel Pieterse, Erwin Seydel, Job van der Palen. Comparison of three carbon monoxide monitors for determination of smoking status in smokers and non-smokers with and without COPD. Journal of Aerosol medicine (2007); 20(4): 475-483

2008

Klooster, Peter ten, Taal, E, Eggelmeijer, F, Woerkom, J.M. van, Christenhusz, L.C.A., Drossaert, C.H.C., Baneke, J, Bohlmeijer, E, Bode, C & Rasker, J.J. (2008). Guilt and shame in rheumatoid arthritis (RA) and controls. Indian Journal of Rheumatology, 3(1), 39s

2012

Christenhusz, L. C. A., R. Prenger, et al. (2012). Cost-effectiveness of an Intensive Smoking Cessation Intervention for COPD Outpatients. Nicotine & Tobacco Research, 14(6), 657-663.

2013

Prenger, R., Pieterse, M.E., Braakman-Jansen, L.M.A. van der Palen, J.Christenhusz, L.C.A. & Seydel, E.R.(2013). Moving beyond a limited follow-up in cost-effectiveness analyses of behavioral interventions. The European Journal of Health Economics, 14(2), 297-306. DOI: 10.1007/s10198-011-0371-6

Christenhusz, L.C.A. & Meulenbeek, P.A.M. (2013) Welbevindentherapie in de geestelijke gezondheidszorg. In: Handboek Positieve Psychologie. Boom, Amsterdam.

Christenhusz, L.C.A. & Meulenbeek, P.A.M. (2013). Welbevinden therapie, hoe maak ik clienten weerbaarder?. 1e Landelijk congres Positieve Psychologie, Ede, Nederland (workshop presentatie)

2014

Peter M Ten Klooster, P.M.,  Christenhusz, L.C.A.. Taal, E., Eggelmeijer, F. van Woerkom, J. & Rasker, J.J.(2014) Feelings of guilt and shame in patients with rheumatoid arthritis. Clinical Rheumatology, 33 (7). 903 – 910. DOI: 10.1007/s10067-014-2516-3