Remission is the mission: Effects of the implementation of Treat-to-Target in early rheumatoid arthritis

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische ziekte die wordt gekenmerkt door ontstekingen in de gewrichten. Het snel tot rust brengen van de gewrichtsontstekingen is essentieel voor een goede prognose. Onderzoek heeft uitgewezen dat een intensieve behandeling gericht op het snel bereiken van lage ziekteactiviteit – ook wel treat-to-target (T2T) – een goede methode is om patiënten met RA te behandelen. Een dergelijke strategie houdt in dat de ziekteactiviteit frequent gemeten wordt en dat de medicatie wordt aangepast indien de ziekteactiviteit te hoog is, hierbij optimaal gebruikmakend van de momenteel beschikbare medicamenten en computerondersteuning. De mate van ziekteactiviteit kan worden gemeten met de Disease Activity Score in 28 gewrichten (DAS28).

In het Dutch Rheumatoid Arthritis Monitoring (DREAM) remissie inductie cohortonderzoek is onderzocht of een T2T behandelstrategie ook effectief is in de dagelijkse klinische praktijk. Het onderzoek is in 2006 opgestart door het ReumaCentrum Twente (Medisch Spectrum Twente), waarna verschillende ziekenhuizen zich hebben aangesloten. Het doel van deze behandeling is om de ziekte zo snel mogelijk helemaal tot rust te brengen (in remissie; DAS28 < 2.6). Patiënten worden vanaf het moment dat zij op de poli komen op vaste momenten onderzocht en behandeld volgens een behandelschema met van tevoren vastgestelde beslismomenten over het aanpassen van de medicatie op basis van de DAS28.

De effecten van het implementeren van de T2T behandelstrategie zijn gepresenteerd in het proefschrift van Marloes Vermeer. Het toepassen van een T2T behandelstrategie blijkt zeer effectief te zijn: veel patiënten bereikten remissie en vaak gebeurde dit vroeg in het ziekteproces. Dit leidde tot weinig gewrichtsschade, verbeterd fysiek functioneren en hogere kwaliteit van leven. Een dergelijke behandelstrategie blijkt beter in staat om de ziekte tot rust te brengen dan de conventionele behandeling. Tevens is de behandeling kosteneffectief. Geconcludeerd kan worden dat een T2T behandelstrategie effectief en haalbaar is in de dagelijkse klinische praktijk.