Omgaan met bedreigde persoonlijke doelen bij patiënten met reuma, een natuurlijk proces.docx

Omgaan met bedreigde persoonlijke doelen bij patiënten met reuma: een natuurlijk proces?

Type opdracht: Ba
In –of extern?: Intern
Meerdere studenten mogelijk? Ja
Data: Kwantitatief, bestaand dataset, longitudinaal

Opdrachtomschrijving:

Leven met een reumatische aandoening betekent veel veranderingen voor de patiënt. Men moet medicatie slikken, gewoontes veranderen en met pijn, vermoeidheid en verslechteringen in fysiek functioneren leren omgaan. Veel mensen met reuma hebben moeite met het aanpassen aan de beperkingen die ze ervaren als gevolg van hun ziekte. Als gevolg hiervan kan iemand last krijgen van depressieve stemmingen, angsten, minder positief affect, een verminderd zinvol leven of verminderde participatie op verschillende domeinen.

Het aanpassen van eigen doelen (doelmanagement) lijkt een mogelijkheid om de succesvolle omgang met chronische aandoeningen te bevorderen en te vermijden dat psychische problemen ontstaan. Onder doelmanagement verstaan we het vasthouden van bedreigde doelen, het aanpassen van doelen, loslaten van doelen en het vinden van nieuwe betekenisvolle doelen.

Onduidelijk is of patiënten in de loop van tijd en door de ervaring met de ziekte op natuurlijke wijze beter leren omgaan met bedreigde doelen of dat hun manier met bedreigde doelen om te gaan niet veranderd en welke factoren verandering/stabiliteit beïnvloeden. Ook weten we niet of veranderingen in de omgang samenhangen met vermindering van psychische problemen en verhoging van levenszin en sociale participatie.

Je kunt je BA opdracht schrijven in het kader van een lopend promotieonderzoek (Roos Arends) naar de longitudinale relatie van doelmanagementstrategieën en adaptatie bij reumapatiënten. Meer dan 300 patiënten hebben op 3 tijdstippen vragenlijsten ingevuld die gebruikt kunnen worden voor de beantwoording van je onderzoeksvragen.

Voorbeelden van vraagstellingen voor BA theses binnen dit project zijn:

  • De verandering van doelmanagement strategieën
  • Het beloop van depressieve stemming, angst, positief affect, gevoel van een zinvol leven en sociale participatie over een jaar
  • Ziektecognities: Hoe nemen patiënten veranderingen van hun klachten en symptomen waar en zijn deze ziektecognities gerelateerd aan hun geestelijke gezondheid?
  • De samenhang van ziekte gerelateerde symptomen zoals pijn, vermoeidheid , zelf-effectiviteit en functionele beperkingen met psychische klachten en sociale participatie
  • Verschillen tussen subgroepen (mensen met veel comorbiditeiten, werkenden/ niet-werkenden, etc )

Wie zoeken we?

Studenten die geïnteresseerd zijn in het onderwerp ‘omgaan met chronisch lichamelijke ziektes’ en die het bestuderen van processen met eenvoudige longitudinale analyses boeit.

Wat bieden we?

Je participeert in een lopend onderzoeksproject aan de UT en hebt onder supervisie de mogelijkheid met een longitudinaal dataset te werken.

Info: c.bode@utwente.nl
Begeleider:
Dr. Christina Bode, Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie