Nederlandse samenvatting

Steeds meer mensen met dementie, maar steeds minder mensen werkzaam in de zorg. Op korte termijn zijn maatregelen noodzakelijk om goede zorg te kunnen blijven bieden. eHealth kan hierbij ondersteunend zijn.

In dit proefschrift wordt inzicht en advies gegeven voor de ontwikkeling en implementatie van eHealth in dementiezorg. Na een inleidend literatuuronderzoek met betrekking tot implementatie en evaluatie van eHealth in dementiezorg worden een viertal eHealth projecten in dementiezorg geëvalueerd. De gebruikte eHealth technologieën zijn in te delen in monitoring en sociaal contact technologiën. De monitoring technologie omvat een preventief sensorensysteem toegepast in de thuissituatie van de persoon met dementie en een horloge, dat het slaap- en waakritme meet van mensen met dementie in een verpleeghuissituatie. De sociaal contact technologie is een ondersteund touchscreen in de thuissituatie en een spel waarbij gebruik wordt gemaakt van technologie om sociaal gedrag bij mensen met dementie in de verpleeghuissituatie te bevorderen. De eerste resultaten van de toepassing van eHealth in dementiezorg zijn positief: ondersteuning in welzijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers, verbeteringen in de zorgverlening en kostenbesparing door uitstel van opname.