Deelonderzoek 3: Evaluatiestudie van ACT-oefeningen en -teksten door partners van kankerpatiënten

Om te testen of de ontwikkelde teksten en oefeningen aansluiten bij de behoeften en de belevingswereld van de partners, werden dezen in het najaar van 2012 voorgelegd aan de doelgroep. Drie partners van kankerpatiënten en één professional ontvingen het materiaal en hebben hier systematisch feedback op gegeven.

plaatje

Resultaten

Over het algemeen waren de meningen ten aanzien van het ontwikkelde materiaal positief. De inhoud van de teksten en oefeningen werd als herkenbaar en waardevol ervaren. De thema’s en oefeningen die aan bod kwamen werden als passend en behulpzaam beoordeeld. De inhoud werd eveneens in balans gezien met de geschatte benodigde inspanning en tijd die men nodig heeft voor de interventie, de totale lengte werd als goed beoordeeld. Binnen dit onderzoek bestaat enige twijfel over de generaliseerbaarheid van de resultaten, het onderzoek richt zich niet tot jongeren, ouderen, lager opgeleiden of allochtonen in de Nederlandse bevolking. Naast het geven van de mening is de respondenten ook gevraagd om suggesties of aanbevelingen voor verbetering van de interventie. De aanbevelingen gingen met name over het ontbreken van de volgende onderwerpen; Financiële onderwerpen, medische wereld, omgang met kinderen, rechten en wetten en intimiteit en seksualiteit. De meningen en aanbevelingen omtrent de inhoud van de online interventie die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn opgenomen in het verdere ontwikkelingsproces.

Publicaties

Er zijn nog geen publicaties verschenen over dit deelonderzoek

Financiers onderzoeksproject

Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding/ Stichting Alpe d’HuZes.

Contactgegevens

Voor vragen over het onderzoeksproject kunt u contact opnemen met:

Nadine Köhle, MSc.

Universiteit Twente
Faculteit Gedragswetenschappen,
Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie
Gebouw Citadel
Postbus 217
7500 AE Enschede

  • tel: 053 – 4892092 (Nadine Köhle)
  • tel: 053 – 4894470 (secretaresse)
  • fax: 053 – 4892895
  • e-mail: n.kohle@utwente.nl

Ga naar:

Onderzoeksproject: “Psychologische distress in partners van kankerpatiënten: effectiviteit van een online zelfhulpinterventie”

Onderzoek 1: Interviews met partners van kankerpatiënten om inzicht te krijgen in hun behoeften, wensen en ideeën ten aanzien van een online zelfhulpinterventie.

Onderzoek 2: Inventarisatie van behoeften en wensen met behulp van een enquête.

Onderzoek 4: Testen gebruiksvriendelijkheid van de web applicatie.

plaatje