Sorteert project KamerRaad het gewenste effect na twee jaar?

Humanitas onder Dak: Sorteert project KamerRaad het gewenste effect na twee jaar?

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Extern: standplaats Almelo.

Meerdere studenten mogelijk? Ja

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: kwalitatief/ kwantitatief


Opdrachtomschrijving:

Dertig jongeren uit Enschede en tien jongeren in Almelo, maken gebruik van een nieuwe project begeleid wonen: KamerRaad.

Humanitas Onder Dak ondersteunt dit project waarbij een lichte vorm van persoonlijke begeleiding wordt gecombineerd met workshops over: financiële huishouding, omgaan met relaties, gebruik van alcohol en stimulerende middelen e.d.

Gewenst effect: zelfstandig terugkeren in de maatschappij, halen van startkwalificaties op het ROC, voorkoming van zwerfjongeren, herstel met ‘thuissituatie’ en terugkeer op de arbeidsmarkt. 7 jongeren zijn inmiddels uitgestroomd: 4 naar zelfstandige woonplaats, 3 terug naar ouders.

Het project maakt gebruik van de ‘krachtgerichte methode’ zoals geformuleerd door onderzoeker dr. Judith Wolf (Universiteit van Nijmegen): http://werkplaatsoxo.nl/files/powerpoints/laatste_versie_4_okt_2011_Krachtmethodiek_J_Wolf.pdf

Het Humanitas Onder Dak project is het eerste waar dit voor deze lichte vorm van woonbegeleiding wordt toegepast. Wel vinden in NL andere projecten plaats waarbij de onderzoekster zelf betrokken is.

Met een onderzoek onder de bewoners, begeleiders en uitgestroomde jongeren, wil Humanitas inzicht krijgen in het effect van deze aanpak + wil men graag weten of bijsturing op enkele punten bij deze innovatieve aanpak wenselijk is.


Wie zoeken we?

Een studentonderzoeker met affiniteit voor methoden en technieken die bovendien gemakkelijk contact kan leggen met de doelgroep kwetsbare jongeren.


Wat bieden we?

Goede begeleiding vanuit Humanitas Onder Dak en de Wetenschapswinkel UT. Zo nodig werkplek en te benutten voorzieningen en materialen vanuit Humanitas.


Meer info?:

Dr. Stans Drossaert (c.h.c.drossaert@utwente.nl), Ir. Egbert van Hattem (e.vanhattem@utwente.nl).


Begeleider:

wordt nog bepaald