Het meten van verminderde arbeidsproductiviteit op de werkvloer (presenteeism) ten gevolge van gezondheidsproblemen

HET METEN VAN VERMINDERDE ARBEIDSPRODUCTIVITEIT OP DE WERKVLOER (PRESENTEEISM) TEN GEVOLGE VAN GEZONDHEIDSPROBLEMEN

Type opdracht: Ba
In –of extern?: Intern
Meerdere studenten mogelijk? Ja

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond:

Alhoewel er verschillende instrumenten beschikbaar zijn om productiviteitsverlies op de werkvloer (presenteeism) te kunnen meten, is er geen consensus in de literatuur welke benadering nu optimaal is. Het concept van productiviteitsverlies is complex en de huidige meetinstrumenten (bijv. de WPAI, WAI, WPS, HLQ of QQ) vertonen grote variatie in uitkomsten. De concepten die gemeten worden variëren nogal (bijv. de mate van ervaren beperkingen op de werkvloer; frequentie van voorkomen van beperkingen; totale arbeidsprestatie; iemands eigen prestatie in vergelijking met een collega; kwaliteit en kwantiteit van het werk; percentage effectieve werktijd, ervaren moeilijkheidsniveau; aantal moeilijkheden; aantal gemiste deadlines en nog veel meer). Verder zijn er grote verschillen in terugvraagperiode (variërend van de afgelopen werkdag tot de afgelopen 3 maanden). Ook zijn er vermoedelijk interpretatieverschillen: voor werknemers met een chronische ziekte kan het woord ‘beperkingen’ conceptueel verschillen van daadwerkelijk ‘productiviteitsverlies’, maar dit is nooit onderzocht. Ook is het onduidelijk hoe gezonde werknemers het concept productiviteitsverlies interpreteren.

Doel:

Het doel van dit onderzoek is om de conceptuele betekenis van verschillende meetinstrumenten voor productiviteitsverlies op de werkvloer te onderzoeken en verschillen te detecteren in interpretatie en betekenis van de vanuit het perspectief van een gezonde werknemer.

Methode:

Kwalitatief onderzoek: semi-gestructureerde interviews
Populatie: gezonde werknemers

Wie zoeken we?:

Een enthousiaste student die gemotiveerd is om interviews af te nemen en met goede beheersing van de Nederlandse taal.

Begeleider: dr. LMA Braakman-Jansen
Info: l.m.a.braakman@utwente.nl