Evaluatie van de Zorgkaart Nederland: hoe waarderen consumenten en zorgverleners de zorgkaart?

Evaluatie van de Zorgkaart Nederland: hoe waarderen consumenten en zorgverleners de zorgkaart? (RIVM)

Type opdracht: Ba
In –of extern?: Intern UT
Meerdere studenten mogelijk? Ja
Zelf data verzamelen? nee
Type onderzoek: kwalitatief/ kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Door de opkomst van het Web 2.0 is het mogelijk voor individuele mensen om eenvoudig hun waardering uit te spreken over diensten die zij gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan tripadvisor voor het waarderen van hotels. Ook in de medische hoek is deze mogelijkheid er nu voor patienten: zorgkaart Nederland (zorgkaartnederland.nl). Op deze website kun je als consument/patient je mening geven over je huisarts, apotheek, fysiotherapeut, etcetera. Dit doe je door een paar cijfers te geven op enkele criteria, en het is mogelijk om uitgebreide feedback in te typen. Andere consumenten/patienten kunnen deze waardering lezen, en de zorgverlener kan hierop reageren.

Om te bepalen wat de waarde van een dergelijke site is, is het van belang om te achterhalen hoe de site wordt gebruikt. Worden er alleen positieve of negatieve waarderingen geplaatst? Letten consumenten/patiënten vooral op enkele deelaspecten (bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de dienstverlener)? En reageren dienstverleners?

Een inhoudsanalyse van de website zorgkaart Nederland moet antwoord geven op de vraag:

Hoe gebruiken consumenten/patiënten en zorgverleners de website zorgkaart Nederland en wat zegt dit over de waarde van de website?

In deze opdracht ontwikkelt de student een codeerschema en codeert daarmee een aselect deel van de feedback op zorgkaart Nederland voor een bepaalde soort dienstverlener (bijv. tandartsen). De student bepaalt interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en voert analyses uit die inzicht geven in hoe er feedback wordt gegeven op de website, zowel kwantitatief (bijv. analyse van rapportcijfers) als kwalitatief (bijv. analyse van open antwoorden). De resultaten moet vervolgens als input dienen voor het aangeven van de waarde van zorgkaart Nederland in de conclusies. Is bijvoorbeeld de gegeven feedback objectief of vooral negatief of positief? De resulsataen wiorden gebruikt voor optimalisatie van de zorgkaart. De opdracht leent zich uitstekend voor uitvoering door meerdere studenten. Zij kunnen dan samen het codeerschema ontwikkelen, maar coderen een afzonderlijk deel van de feedback (fysiotherapeuten, of huisartsen, of apotheken). Vervolgens bepalen zij samen interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en in hun resultaten en conclusie sectie gaan zij in op de verschillen in feedback tussen de verschillende soorten dienstverleners.

De studenten gebruiken de CeHRes-roadmap en daarbij behorende toolkit (eHealthwiki.org). De opdracht sluit aan op heuristische principes voor gebruikersgericht eHealth ontwerpen.

Wie zoeken we? De student moet de Nederlandse taal volledig beheersen.

Wat bieden we? Samenwerking met post docs RIVM die bij UT werkzaam zijn, de studenten participeren in lopend onderzoek en maken deel uit van een afstudeerkring (mety studenten die vergelijkbaar onderzoek verrichten).

Meer info?: Dr. Lex van Velsen (l.s.vanvelsen@utwente.nl )

Begeleider: Dr. Lex van Velsen (l.s.vanvelsen@utwente.nl )

logo cehres lisette