Deelonderzoek 3: Effect van de keuzehulp

Deelonderzoek 3: Effect van de keuzehulp.

Keuzehulpen, ook wel ‘Patient Decision Aids’ genoemd, kunnen voor artsen en patiënten een goede hulp zijn bij het communiceren over de voordelen, nadelen en risico’s van verschillende behandelingsopties. Een keuzehulp kan ook de patiëntparticipatie bij medische besluitvorming bevorderen. Keuzehulpen zijn inmiddels voorhanden voor uiteenlopende medische beslissingen, maar worden nog niet gebruikt in de zorg voor mensen met reuma. Het tweede doel van dit onderzoeksproject is dan ook het ontwikkelen van een online keuzehulp om mensen met reuma te ondersteunen bij het nemen van beslissingen over het starten met (1) traditionele anti-reumamedicijnen of (2) biologische anti-reumamedicijnen. In het ontwikkelingsproces zullen zowel patiënten als reumatologen nauw betrokken worden. Patiënten en reumatologen zullen worden geïnterviewd om in kaart te brengen welke overwegingen, zorgen en opvattingen zij hebben over het gebruik van anti-reumamedicijnen, en welke informatie in de keuzehulp opgenomen zouden moeten worden. Op basis van de resultaten wordt een conceptversie van de keuzehulpen ontwikkeld en geëvalueerd in een gebruikersonderzoek.

Het effect van de keuzehulp wordt onderzocht in een vragenlijstonderzoek met 400 patiënten die een beslissing moeten nemen over het starten met (andere) anti-reumamedicatie. Dit onderzoek is genaamd ‘Beslissingen over reumamedicatie’.

De patiënten krijgen ófwel standaardinformatie (controle groep), ófwel toegang tot de online keuzehulp (interventiegroep). Een maand na de beslissing worden alle patiënten gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dit onderzoek bestaat uit 2 delen; eerst start het onderzoek met de controlegroep (200 patiënten) en als de definitieve keuzehulp beschikbaar is zal de interventiegroep (ook 200 patiënten) starten. Deze twee groepen worden dan met elkaar vergeleken en dit zal uitwijzen of de keuzehulp heeft geleid tot o.a. meer kennis, meer tevredenheid over de besluitvorming, meer vertrouwen in de beslissing en betere ‘therapietrouw’.

Maart 2011 is het onderzoek met de controlegroep gestart. Eind 2011 zullen hier de eerste resultaten van dit onderzoek gepresenteerd worden. Ondertussen wordt tevens gestart met de ontwikkeling van de keuzehulp.

Publicaties

Er zijn nog geen publicaties verschenen over dit deelonderzoek.

Financiers onderzoeksproject

Het onderzoeksproject wordt financieel ondersteund door het Reumafonds.

Contactgegevens

Voor vragen over het onderzoeksproject kunt u contact opnemen met:

Ingrid Nota, MSc.

Universiteit Twente
Faculteit Gedragswetenschappen,
Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie
Gebouw Citadel
Postbus 217
7500 AE Enschede

  • tel: 053 – 4896064 (Ingrid Nota)
  • tel: 053 – 4894470 (secretaresse)
  • fax: 053 – 4892388
  • e-mail: i.nota@utwente.nl

Onderzoeksproject: ‘Patiëntparticipatie in de reumatologie’

Deelonderzoek 1: Interviews met patiënten over wensen, voorkeuren en ervaringen tijdens het nemen van belangrijke beslissingen over de behandeling van hun reuma.

Deelonderzoek 2: Vragenlijstonderzoek naar factoren die samenhangen met voorkeur voor patiëntparticipatie en tevredenheid over besluitvorming.