Onderzoek 2: Vragenlijstonderzoek naar factoren die samenhangen met voorkeur voor patiëntparticipatie en tevredenheid over besluitvorming

Deelonderzoek 2: Vragenlijstonderzoek naar factoren die samenhangen met voorkeur voor patiëntparticipatie en tevredenheid over besluitvorming.

In samenwerking met het Medisch Spectrum Twente en Zorggroep Twente hebben we eind 2009 tot begin 2010 een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd om na te gaan welke factoren samenhangen met de voorkeur voor patiëntparticipatie en tevredenheid over medische besluitvorming.

Publicaties

Er zijn nog geen publicaties verschenen over dit deelonderzoek.

Financiers onderzoeksproject

Het onderzoeksproject wordt financieel ondersteund door het Reumafonds.

Contactgegevens

Voor vragen over het onderzoeksproject kunt u contact opnemen met:

Ingrid Nota, MSc.

Universiteit Twente
Faculteit Gedragswetenschappen,
Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie
Gebouw Citadel
Postbus 217
7500 AE Enschede

  • tel: 053 – 4896064 (Ingrid Nota)
  • tel: 053 – 4894470 (secretaresse)
  • fax: 053 – 4892388
  • e-mail: i.nota@utwente.nl

Onderzoeksproject: ‘Patiëntparticipatie in de reumatologie’

Deelonderzoek 1: Interviews met patiënten over wensen, voorkeuren en ervaringen tijdens het nemen van belangrijke beslissingen over de behandeling van hun reuma.

Deelonderzoek 3: Effect van de keuzehulp