Huiselijk geweld in Twente: wat houdt professionals tegen bij het tijdig signaleren en inroepen van hulp?

Huiselijk geweld in Twente: wat houdt professionals tegen bij het tijdig signaleren en inroepen van hulp?

Type opdracht: Ba
In –of extern?: extern
Meerdere studenten mogelijk? Ja: 2

Opdrachtomschrijving:

Huiselijk geweld (en kindermishandeling) is een complex en hardnekkig probleem met grote consequenties voor slachtoffers (en daders), en voor de maatschappij. Met ingang van juli 2013 zal het voor organisaties in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie verplicht zijn te werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Vooruitlopend hierop willen we in kaart brengen in hoeverre professionals in organisaties, waarvoor deze Wet gaat gelden, gemotiveerd en in staat zullen zijn volgens deze meldcode te werken, en wat de factoren zijn die dit belemmeren of bevorderen. Dit levert concrete aanbevelingen op om implementatie van de meldcode binnen die discipline te versterken.

Deze opdracht is gericht op de vraag welke belemmerende en bevorderende factoren een rol spelen bij professionals om een effectieve bijdrage te leveren in signalering en aanpak van huiselijk geweld. De moderne multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld, zoals beschreven in de Landelijke Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, stelt nieuwe eisen aan de betrokken professionals, die soms ingaan tegen hun bestaande routines en taakopvattingen. Dit is een algemeen fenomeen: innovatie in professioneel handelen is vaak een weerbarstig fenomeen. Dit geldt zeker voor een zo beladen onderwerp als huiselijk geweld. Door middel van een survey kan worden bepaald welke barrières we kunnen verwachten en vervolgens daar gerichte interventies voor ontwikkelen.

De student zal hierbij inzoomen op een van de volgende disciplines/sectoren (nog te bepalen in overleg met de opdrachtgever):

  • Voortgezet onderwijs (docenten, mentoren, decanen)
  • Kraam- en verloskundige zorg
  • Verenigingen in sport en welzijn

Wie zoeken we?

Voor deze opdracht zoeken we studenten die:

  • bezig gaan met de bachelorthese voor de opleiding Psychologie, Communicatiewetenschappen of Gezondheidswetenschappen.
  • affiniteit hebben met het thema huiselijk geweld of bereid zich daarin te verdiepen.
  • bereid zijn om regelmatig bij de opdrachtgever in Enschede of op locatie aanwezig te zijn
  • beschikken over goede sociale en contactuele vaardigheden.

Wat wij bieden:

De opdrachtgever (samenwerkingsverband van o.a. Gemeente Enschede en Politie) biedt een interessante afstudeerplaats met veel ruimte voor het opdoen van praktijkervaring en een kennismaking met het boeiende multidisciplinaire veld rond de preventie en bestrijding van huiselijk geweld. Wij bieden een vergoeding aan van gemaakte onkosten.

Begeleiders UT:

Marcel Pieterse (m.e.pieterse@utwente.nl)

Jan Gutteling (j.m.gutteling@utwente.nl)

Literatuur:

Ministerie van VWS (2009). Basismodel meldcode huiselijkgeweld en kindermishandeling: Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Den Haag: december 2009. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode

Fleuren M, Wiefferink K, Paulussen T (2004). Determinants of innovation within health care organizations. Literature review and Delphi study. International Journal for Quality in Health Care 16(2):107-123