Fiom- Online begeleidingsmodule abortusverwerking. Doelgroepanalyse en effectiviteitonderzoek.doc

Fiom: Online begeleidingsmodule abortusverwerking. Doelgroepanalyse en effectiviteitonderzoek

LogoFiom

Type opdracht: Ba
In –of extern?: Extern…………………………………………..
Meerdere studenten mogelijk? Ja
Zelf data verzamelen? Voor deel 1 niet, voor deel 2 wel.
Type onderzoek: kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

De Fiom is een landelijk expertisecentrum voor onbedoelde zwangerschap en afstammingsvragen. In november 2010 is een digitaal begeleidingsprogramma van start gegaan voor vrouwen vanaf 16 jaar die psychosociale klachten hebben naar aanleiding van een abortus. Het betreft een interactieve module die verloopt via een beveiligde omgeving.

Twee onderzoeksmogelijkheden:

1.Bacheloronderzoek: analyse van bestaande gegevens: statistieken en cliëntendossiers

Gebruikersgroep: wie zijn onze cliënten? Welke gemeenschappelijke kenmerken hebben zij? Kunnen hieruit conclusies worden getrokken mbt risico- dan wel beschermende factoren bij psychosociale problemen na een abortusbehandeling? Welke opdrachten haken aan op die factoren, wat zijn de werkzame elementen in het programma, missen we onderwerpen binnen of buiten de bestaande opdrachten? Ook: hoe beantwoorden cliënten de verschillende vragen in de opdrachten, is uit de antwoorden te destilleren waar ze wel/niet iets mee kunnen en/of welke werkvormen wel/niet werken, zitten in hun antwoorden aanknopingspunten om opdrachten te verbeteren of uit te breiden?

2.Bacheloronderzoek: kwalitatief onderzoek naar inhoud en de werkwijze van het programma, middels analyse evaluaties en interviews met (potentiële) cliënten

Gebruik en effectiviteit begeleidingsmodule: wat zijn de werkzame onderdelen van het programma? Welke onderdelen zijn het meest effectief voor de cliënt? Welke aanpassingen kunnen er gemaakt worden om het programma te verbeteren? Wat maakt dat iemand afhaakt? Wat vinden mensen van de opdrachten, wat vinden ze van de vragen binnen die opdrachten, missen ze onderwerpen, wat vinden ze van de werkvormen? De interviews kunnen worden afgenomen bij mensen die het programma hebben gedaan maar ook bij mensen die weliswaar tot de doelgroep behoren maar niet met het programma hebben gewerkt.

Wie zoeken we?

Een gemotiveerde student met interesse voor digitale hulpverlening en een neutrale houding tav zwangerschapsafbreking. Deelonderzoek 1 vindt plaats op Fiomlocatie Zwolle of Den Bosch. Voor deelonderzoek 2 dient gereisd te worden

Wat bieden we?

Uniek onderzoeksmateriaal, collegiale werksfeer.

Meer info?:

Kijk op de sites: www.abortusverwerking.nl en www.fiom.nl, of neem contact op met Anouk van der Heij: avdheij@fiom.nl / 088 / 126 49 20

Begeleider: Stans Drossaert (c.h.c.drossaert@utwente.nl)
Extra: De Fiom is een non-profit organisatie. Een financiële vergoeding behoort dan ook niet tot de mogelijkheden.