Zie Organisatie-eenheden en contactgegevens

WELKOM OP DE PAGINA VAN DE FACULTEITSRAAD BMS

De Faculteitsraad van de faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (FC-BMS) vertegenwoordigt medewerkers en studenten. De raad bestaat uit vijf stafleden die worden gekozen voor twee jaar en vijf studenten die worden gekozen voor een jaar. De Faculteitsraad van BMS geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de decaan over alle zaken die belangrijk zijn voor de faculteit, de medewerkers of de studenten. De raad heeft het recht (niet) in te stemmen met wijzigingen in facultaire regelingen, het beleid en in onderwijs- en examen reglementen.

Vragen, suggesties en bijdragen kunnen worden gestuurd naar de Faculteitsraad.

Huidige leden van de van de faculteitsraad:

Medewerkers

STUDENTEN


SECRETARIS

J.N. van der Weerd (Jasmine)


Documenten Faculteitsraad BMS