Onderzoek

Onderzoek digitale vaardigheden leerlingen

Vanwege het grote succes zijn er op dit moment reeds voldoende aanmeldingen voor dit onderzoek!

Hebt u leerlingen uit Groep 8 of eerste klas middelbare school? Doe dan nu mee aan dit onderzoek! 

WAAROM DIT ONDERZOEK

In het dagelijks leven van leerlingen spelen computers, mobiele telefoons en internet een grote rol. Maar zijn leerlingen in staat om alle aangeboden informatie op waarde te schatten? Weten zij hoe ze zich veilig over het wereldwijde web kunnen verplaatsen? En zijn alle leerlingen wel voldoende ICT-vaardig? Het zijn 21-eeuwse vaardigheden die zijn ontstaan door de komst van ICT in onze samenleving. De toepassing van deze digitale vaardigheden blijken tegenwoordig van groot belang om te kunnen functioneren in de digitale maatschappij waarin wij leven. Om deze 21-eeuwse digitale vaardigheden van Nederlandse leerlingen te ontwikkelen, is het noodzakelijk de digitale vaardigheden van leerlingen te kunnen meten en te kunnen volgen.

Voor de Vier in Balans monitor van Stichting Kennisnet zijn we daarom vanuit de Universiteit Twente (UT) bezig om een toets te ontwikkelen waarmee we de digitale vaardigheden van leerlingen eind basisschool/begin middelbare school kunnen meten. De toets die hiervoor ontwikkeld wordt is geen vragenlijst of multiple choice toets, maar een praktische toets. Dit houdt in dat leerlingen hun digitale vaardigheden direct toepassen in authentieke taken die zij nodig hebben om in de hedendaagse maatschappij te kunnen functioneren. Denk hierbij aan het maken van een digitale poster of communiceren via ICT.

In de eerste fase van dit project wordt de deelcompetentie ‘informatiegeletterdheid’ uitgewerkt. Dit zijn vaardigheden als informatie kunnen vinden, informatie kunnen beoordelen op relevantie en betrouwbaarheid, en informatie op een creatieve manier kunnen verwerken en gebruiken. Op basis van de resultaten uit deze fase wordt het instrument verbeterd en uitgebreid naar een monitor. Met deze monitor zullen niet alleen de digitale vaardigheden van leerlingen in kaart gebracht kunnen worden maar ook verklarende variabelen binnen de gehele onderwijsketen die van invloed zijn op de digitale vaardigheden van leerlingen (op klas – en schoolniveau). Dit instrument wordt ontwikkeld voor de Vier in Balans monitor van Kennisnet om de digitale vaardigheden van leerlingen in heel Nederland vast te stellen en te volgen.  

DE TOETS

Nog nooit eerder is er een praktische toets ontwikkeld waarmee de digitale vaardigheden van leerlingen eind basisschool/begin middelbare school in kaart kunnen worden gebracht. We ontwikkelen speciaal voor deze praktische toets een digitale omgeving waar in de leerling die toets-taken kunnen uitvoeren. Daarnaast zal de toets, door middel van die digitale omgeving, afgenomen worden op een tablet. Doelgroep is groep 8 van het basisonderwijs en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. In de eerste fase van dit project wordt de deelcompetentie ‘informatiegeletterdheid’ uitgewerkt. Dit zijn vaardigheden als informatie kunnen vinden, informatie kunnen beoordelen op relevantie en betrouwbaarheid, en informatie op een creatieve manier kunnen verwerken en gebruiken.  

Meer informatie komt naarmate de toets verder ontwikkeld is

DEELNAME

Wat wij van u vragen

Voor de ontwikkeling van die toets kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Wij willen u vragen of wij in maart 2017 de toets mogen afnemen bij de leerlingen. Doelgroep is groep 8 van het basisonderwijs en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Wij streven naar een toets van een half uur. Daarna zal nog een korte vragenlijst (van ongeveer 10 minuten) volgen waarin de leerlingen iets vertellen over hun achtergrond en kunnen aangeven wat ze van de toets vonden. Wij verwachten dat het hele bezoek (inclusief klaarzetten) ongeveer een uur in beslag neemt.  

De toetsafname hoeft uw school niet zelf te verzorgen, dit wordt door één van onze toetsleiders gedaan. Zij zullen voor de benodigde materialen zorgen zodat u zelf ICT-technisch en toets-technisch niets hoeft te organiseren.  

Wat staat er tegenover?

Ook voor u kan deelname aan ons project waardevol zijn. U krijgt inzicht krijgt in de stand van zaken met betrekking tot de digitale vaardigheden van de leerling (in de vorm van een rapportage). Daarnaast ontvangen leerlingen een aardigheidje voor hun deelname. Naast dat dit inhoudelijk interessant kan zijn willen we vanuit de UT een setje van 5 tablets uit het onderzoek verloten onder de scholen die het volledige onderzoek mee hebben gedaan.   ?

CONTACT

Voor vragen kunt u contact opnemen met Nicole Jansen of Maaike Heitink


Maaike Heitink