De activiteiten van de vakgroep hebben betrekking op drie vakgebieden:

  1. Onderzoeksmethodologie voor de sociale en gedragswetenschappen. Dit terrein omvat wetenschapsopvattingen, het ontwerpen van     onderzoek (experimenteel, quasi-experimenteel, observationele studies, surveys, case studies, kwalitatief onderzoek), en de validiteit en generaliseerbaarheid van de conclusies van onderzoek.
  2. Meetmethoden voor de sociale en gedragswetenschappen. Dit terrein is te kenschetsen als psychometrie en omvat de klassieke testtheorie en item response theorie.
  3. Data-analyse voor de sociale en gedragswetenschappen. Dit terrein omvat strikt statistische analyse methoden (variantie-analyse, factor-analyse, structurele modellen) en meer heuristische modellen (data-mining, meerdimensionele schaaltechnieken).

De toepassingen van de vakgebieden die de vakgroep OMD bestrijkt, worden vooral gezocht in drie disciplines: onderwijskunde, psychologie en communicatiewetenschap. Binnen deze oriëntatie wordt weer een aantal accenten gelegd. Bij onderwijskunde is dat evaluatie en assessment, bij psychologie is dat persoonlijkheidsmeting (vooral met toepassingen in de arbeids- en organisatiepsychologie) en gezondheidspsychologie, en bij communicatie wetenschap is dat vooral communicatie rond het thema gezondheid.

De vakgroep is nauw betrokken bij de activiteiten rond het RCEC (Research Center for Examinations and Certification). Dr. Bernard Veldkamp fungeert als adjunct-directeur. In samenwerking met het Cito is een aantal onderzoeksvoorstellen ontwikkeld.

Cees Glas is voorzitter van de Technical Advisory Group van het OECD project PIACC en lid van de Wetenschappelijke Raad van het Cito, Bernard Veldkamp is secretaris van het NVE, Theo Eggen is penningmeester van het NVE, Jean-Paul Fox is lid van het bestuur van de VVS.

Voortgang en nieuwe activiteiten

Algemeen

De vakgroep voert het onderzoeksprogramma “Computerized Testing of Knowledge and Skills”. Het programma werd in de onderzoeksvisitatie van de VSNU gewaardeerd met een gemiddeld 4,750. Drs. Rinke Klein-Entink kreeg in 2008 de Gulliksen Award. Dr. Bernard Veldkamp en prof. dr. Theo Eggen werden in 2008 Fellow van de Association for Evaluation and Assessment in Europe. Het onderzoek van dr. Bernard Veldkamp en Prof. Dr. Theo de Vries naar het toepassen van data mining bij het identificeren van faillissementsfraude heeft uitgebreid aandacht gekregen in de media. Het vertrek van Prof. dr. Wim van der Linden en dr. Rob Meijer is opgevangen door het aantrekken van twee bijzonder hoogleraren: Prof. dr. Theo Eggen (Bijzonder hoogleraar Psychometrische Aspecten van Examinering vanwege het Cito) en Prof. dr. Job van der Palen (Bijzonder hoogleraar Evaluatie en Assessment in gezondheidsonderzoek vanwege het MST) en drie nieuwe medewerkers: drs. Erik Jan van Rossum, (voor het onderwerp kwalitatief onderzoek, promoveert binnenkort), dr. Stephanie van den Berg (gespecialiseerd in psychometrische aspecten van genetische psychologie) en drs. Rinke Klein-Entink (promoveerde op 22 januari 2009 bij OMD op een proefschrift over het modelleren van response tijden).

RCEC

In het RCEC (Research Center for Examinations and Certification) zijn de volgende projecten ondergebracht.

  • In samenwerking met het Cito, TNO en de technische Universiteit Delft is een project ontwikkeld voor het evalueren van rijvaardigheid in een rijsimulator. Er is een AIO aangesteld die begeleid wordt door Prof. dr. Cees Glas en prof. dr. Karel A. Brookhuis.
  • Door Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving is een project gefinancierd voor ontwikkelen van een digitale intake van PTSS slachtoffers, hierop is Qiwei He (Britt), als AIO aangesteld die begeleid wordt door prof. dr. Cees Glas en prof. dr. Theo de Vries.
  • In samenwerking met de afdeling POK van het CITO en het RCEC zijn een drietal projecten gefinancierd a) voor het ontwikkelen van kwaliteitscriteria voor examens en assessments en b) het doorontwikkelen van Computer Adaptief Testen. Hiervoor zijn drie AiO’s aangesteld die o.a. begeleid worden door prof. dr. Theo Eggen.

Pisa

De vakgroep OMD neemt deel aan een consortium met het Cito, de vakgroep O&M, het Institute for Educational Research of the University of Jyväskylä, Finland and het Franse Ministère de l’Education Nationale (MEN/DEP) dat de achtergrondvariabelen van het PISA-project van de OECD voor de ronde van 2009 ontwikkelt en analyseert.

Epidemiologie

Het gaat hierbij om een samenwerking met het AMC (in het project Amsterdam Linear Physical Dosability Scale), het MST (schaling van diagnostische maten voor Fibromyalgie), het Medisch Centrum van de VU (schaling van diagnostische maten voor Osteoporosis) en de vakgroep Communicatie en Psychologie. De vakgroep is trekker van de op te richten SRO Health in het kader van een samenwerking tussen IBR en IGS.

NWO-project

Onderzoek gericht op het toepassen van item response theorie op psychologische data, met name persoonlijkheidsvragenlijsten en gezondheidsbeleving. Doel is het ontwikkelen van een verbeterd instrumentarium voor de constructie van selectie en diagnostische vragenlijsten in het kader van de A&O- en Gezondheidspsychologie. In 2005 is het NWO promotieproject “The use of item response theory in personality assessment” gehonoreerd.

Vidi-Fox

Prof. dr. Jean Paul Fox verkreeg in 2007 een Vidi-subsidie voor het project ‘Bayesian methodology for large-scale comparative research’. Het totale bedrag is €600.000,== te besteden aan de salariskosten van de aanvrager en twee AIOs: drs. Marianna Avetisyan en drs. Josine Verhagen.

DFG

Prof. dr. W.J. van der Linden verkreeg met Prof. dr. Heinz Holling of the Westfälische Wilhelms-Universität, Münster bij het DFG (Deutsche Förschungs Gemeinschaft) een subsidie voor het project “Automated item-generation using content-based rules and psychometric models”. Hierop is drs. Hanneke Geerlings als AIO aangesteld.