OMD biedt onderwijs aan op verschillende niveaus binnen verschillende opleidingen in de faculteit BMS.

We geven Inleiding Onderzoeksmethodologie, Dataverzameling en Schaalconstructie aan bachelorstudenten Communicatiewetenschappen en Psychologie. Daarnaast verzorgen we voor alle BMS-bacheloropleidingen het statistiek-onderwijs.

Voor Psychologiestudenten geven we tevens een inleiding in structurele vergelijkingsmodellen, en voor psychologiestudenten die zich willen specialiseren in onderwijskunde bieden we multilevel modellen aan.

Voor ATLAS-studenten (ATLAS) bieden we zowel algemene onderzoeksmethodologie en inferentiele statistiek aan, als vakken als statistical learning of inferential statistics.

Binnen het masteronderwijs verzorgen we statistisch onderwijs binnen de master Educational Science and Technology en binnen de Pre-mastertrajecten die studenten met een andere achtergrond klaarstoomt voor de diverse Masteropleidingen. Daarnaast verzorgen we meerdere vakken (Survey data analaysis, Psychometrics) bij de Research Master Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences

 Op postdoctoraal niveau participeren we in het onderwijs van de onderzoekscholen IOPS en ICO.