Huidig netwerk (nationaal en internationaal)

De vakgroep als geheel neemt deel aan de landelijk erkende onderzoeksscholen Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek (ICO penvoerder) en
Inter-universitaire onderzoekschool voor Psychometrie en Sociometrie (
IOPS).

De vakgroep voert het secretariaat van de NVE (Nederlandse Vereniging voor Examens). Dit garandeert een goede band met het Nederlandse examenveld. De vakgroep organiseerde in dit verband driemaal het jaarlijkse Nationale Examencongres, en zal dit ook in 2003 weer doen. Verder leverde de vakgroep verschillende malen bijdragen aan door het NVE verzorgde cursussen.

De vakgroep heeft goede contacten met het Cito (Instituut voor Toetsontwikkeling). In het verleden zijn verschillende projecten voor het Cito uitgevoerd.
Glas is lid van de wetenschappelijke raad van het Cito.

De vakgroep heeft goede contacten met het Amerikaanse “educational measurement”-veld:

De vakgroep heeft een langlopend derde geldstroom project bij het LSAC (Law School Admission Council, Newtown).

De vakgroep heeft goede contacten met ETS (Educational Testing Service, Princeton) en ACT (American College Testing, Iowa). Voor beide instituten werden projecten uitgevoerd, Aio’s deden internships, en medewerkers verzorgden presentaties en consultancy projecten.

De vakgroep ontwikkelt nieuwe contacten met het medische veld, zoals contacten met het
AMC (Amsterdams Medisch Centrum, consultancy en een promovenda in het project “Scaling of Physical Disabilities),
Mediant (contact met prof. Baneke op het terrein van psychodiagnostiek en prof. van der Laar op het gebied van meting van pijn),
het Erasmus Medisch Centrum en

De vakgroep verzorgde consultatieopdrachten voor

de Nederlandse onderwijsinspectie;

Education Department, Hong Kong;

National Assessment Governing Board, Washington, DC;

National Board of Medical Examiners, Philadelphia, Pennsylvania;

Ngee Ann Polytechnic, Singapore;

European Board of Urologists, Rotterdam, The Netherlands;

University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts;

Swedish Scholastic Aptitude Test, Umeå, Sweden;

Professional Examination Services, New York.

Lidmaatschap besturen:

Psychometric Society

American Educational Research Association (AERA)

National Council on Measurement in Education (NCME)

European Branch Society for Multivariate Analysis in Behavioral and Social Sciences (SMABSS)

European Mathematical Psychology Group (EMPG)

Dutch Society for Statistics and Operations Research (VVS)

Commissie voor testaangelegenheden (COTAN) van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)