Vakgebied

De vakgroep heeft als taken het verzorgen van onderwijs, het verrichten van onderzoek en het verlenen van consultatie op het gebied van de methoden en technieken voor onderwijskundig meten, de data-analyse, de opzet en planning van onderzoek en de formalisering en modelvorming/simulatie van onderwijskundige kennis respectievelijk verschijnselen. De onderwijstaak van de vakgroep is te verdelen in drie aspecten. Het eerste aspect heeft betrekking op de methoden en technieken vakken, waarvan enkele zeer toepassingsgericht zijn. Het tweede aspect heeft betrekking op de meer psychometrisch georiƫnteerde vakken, waarbij o.a. modellen voor toetsconstructie aan de orde komen. Het laatste aspect betreft de statistisch georiƫnteerde vakken. Naast de elementaire statistische begrippen en procedures komen in deze vakken ook een aantal uitgebreide statistische modellen aan bod, o.a. via computeropdrachten. Tenslotte wordt door de vakgroep onderwijs gegeven t.b.v. de opleiding van AIO's. Het voornaamste accent van het onderzoek van de vakgroep ligt bij de ontwikkeling van psychometrische methoden en procedures voor het samenstellen van studietoetsen en andere testen.