Ben je al geabonneerd op de RCEC nieuwsbrief?

 Het RCEC, een samenwerkingsverband van de Universiteit Twente en Cito, heeft tot doel de kwaliteit van examinering en certificering te onderzoeken en te verbeteren.

Het RCEC verricht consultancy op het gebied van examinering en certificering. De consultancy kan verschillende vormen aannemen en zowel korte als langere trajecten betreffen.

Het RCEC heeft tot nu toe voor verschillende instellingen en organisaties consultancy verricht. Zo heeft het RCEC in opdracht van het ministerie van OCenW onderzoek gedaan naar de standaardisering van examinering in het middelbaar beroepsonderwijs en voor de Onderwijsraad haar adviezen over examinering geanalyseerd in opdracht van procesmanagement mbo2010 bijgedragen aan een advies over de examinering en beoordeling van beroepscompetenties in het middelbaar beroepsonderwijs en wordt in opdracht van het ministerie van VROM momenteel onderzoek gedaan naar het bepalen van standaarden op de Toets Gesproken Nederlands.

Meer informatie: www.rcec.nl