Nieuws

In samenwerking met de Stichting Kennisnet werken Maaike Heitink, Martina Meellissen, Hans Luyten en Bernard Veldkamp aan de ontwikkeling van een praktische toets

Relevante informatie vinden op internet, online solliciteren, (internationaal) communiceren via ICT en digitale producten creëren. Het zijn 21-eeuwse vaardigheden die zijn ontstaan door de komst van ICT in onze samenleving. De toepassing van deze vaardigheden blijken nog beperkt in het Nederlandse onderwijs, terwijl deze van groot belang zijn om te kunnen functioneren in de digitale maatschappij waarin wij leven. Om deze 21-eeuwse digitale vaardigheden van Nederlandse leerlingen te ontwikkelen, is het noodzakelijk de digitale vaardigheden van leerlingen te kunnen meten en te kunnen volgen.Meestal worden digitale vaardigheden gemeten aan de hand van zelf-perceptie. Deze aanpak zorgt echter voor validiteitsproblemen omdat de scores afhankelijk zijn van de mate waarin leerlingen vaardig zijn om de eigen digitale vaardigheid te beoordelen.

In samenwerking met de Stichting Kennisnet werken Maaike Heitink, Martina Meellissen, Hans Luyten en Bernard Veldkamp (vakgroep OMD) aan de ontwikkeling van een praktische toets waarmee de digitale vaardigheden van leerlingen direct gemeten kunnen worden. Dit betekent dat leerlingen hun vaardigheden moeten toepassen in een digitale omgeving met uitdagende authentieke taken. Denk hierbij aan het boeken van een vakantie of het maken van een informatieve (digitale) poster. In de eerste fase van dit project wordt de deelcompetentie ‘informatiegeletterdheid’ uitgewerkt. Dit zijn vaardigheden als informatie kunnen vinden, informatie kunnen beoordelen op relevantie en betrouwbaarheid, en informatie op een creatieve manier kunnen verwerken en gebruiken. Op basis van de resultaten uit deze fase wordt het instrument verbeterd en uitgebreid naar een monitor. Met deze monitor zullen niet alleen de digitale vaardigheden van leerlingen in kaart gebracht kunnen worden maar ook verklarende variabelen binnen de gehele onderwijsketen die van invloed zijn op de digitale vaardigheden van leerlingen (op klas – en schoolniveau). Dit instrument wordt ontwikkeld voor de Vier in Balans monitor van Kennisnet om de digitale vaardigheden van leerlingen in heel Nederland vast te stellen en te volgen.