Nieuws

Stephanie van den Berg speelt belangrijke rol binnen Project CAPICE

De UT heeft als medeaanvrager subsidie gekregen voor het project 'CAPICE'

De UT heeft als medeaanvrager subsidie gekregen voor het project 'CAPICE': Childhood and Adolescence Psychopathology: unravelling the complex etiology by a large Interdisciplinary Collaboration in Europe.

In het project wordt een netwerk opgezet met als doel (epi-)genetische risicofactoren te identificeren die de kwetsbaarheid en het beloop van psychopathologie op de kinderleeftijd beïnvloeden, en om inzicht te krijgen in de onderliggende biologische mechanismen. Deze (epi-)genetische risicofactoren zullen worden onderzocht in samenhang met andere bekende risicofactoren, zoals geboortegewicht en roken tijdens de zwangerschap. Uiteindelijk zal een model worden ontwikkeld om te voorspellen welke kinderen het hoogste risico lopen op psychische klachten en op een ongunstig beloop. 

In het project dat ruim 3,1 miljoen euro krijgt, wordt data bijeen gebracht van meer dan 60.000 kinderen uit geboorte- en adolescentencohorten uit de algemene populatie van over de hele wereld. Uit Nederland doen het Nederlands Tweelingen RegisterGeneration R (Rotterdam), ABCD(Amsterdam) en Trails (Groningen) mee. Bij al deze kinderen is meerdere malen informatie verzameld over het al of niet aanwezig zijn van psychische klachten, over lifestyle en gezinsomstandigheden. Daarnaast is genetische informatie beschikbaar. Bovendien biedt het project ruimte aan twaalf promovendi die worden opgeleid tot allround genetische onderzoek(st)ers om dit onderzoek uit te voeren. 

Stéphanie van den Berg van de vakgroep OMD zal binnen dit project leiding geven aan het workpackage “data harmonisatie”, waarbinnen alle data aan elkaar gelinkt worden en de interactie wordt bestudeerd tussen genetische kwetsbaarheid en omgevingsstressoren. Het project gaat 15 november 2016 van start.