BMS - OMD research group

CV Dr. Henk van der Kolk

Dr. Henk van der Kolk (1965) is associate professor in the Department of Research Methodology, Measurement and Data Analysis (OMD) at the University of Twente. Henk is currently member of the editorial board of Res Publica. He is member of the board of SKON organizing the Dutch Parliamentary Election Studies (NKO/DPES). He is also co-director of the Dutch Local Election Studies (LKO).

Expertise

His research interests are: electoral systems, electoral behavior, political participation and local politics. He teaches both political science and social science research methods.

Publications

2016

Meer, Tom van der en Henk van der Kolk (redactie) (2016) Democratie dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2016, ministerie van BZK/ SKON, Den Haag http://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/democratie-dichterbij-lokaal-kiezersonderzoek-2016/

Jean Tillie, Joop van Holsteyn, Henk van der Kolk & Kees Aarts (2016). RUMOER. Nederlandse kiezers en politiek 1998-2012. Amsterdam Univeristy Press. Isbn 9789089646187.

Ron de Jong en Henk van der Kolk (2016). ‘De aanhang van de PvdA in geografisch perspectief, 1948-2012’. In: Becker & Voerman (Eds.) Zeventig jaar partij van de arbeid. Pp. 191-208. Uitg. Boom. ISBN 9789461055156.

2015

Kolk, H. van der (2015). Een zichzelf respecterende democratische rechtsstaat heeft een opkomstplicht. In: Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TVCR). Jrg. 6, april 2015. Pp. 150-155.

Oude Vrielink, M., H. van der Kolk & P.-J. Klok (2015). Sociale wijkteams. Is de professional van de toekomst er echt? Maatwerk 1 febr. 2015.

2014

Oude Vrielink, Mirjan, Henk van der Kolk en Pieter-Jan Klok (2014). De vormgeving van sociale (wijk)teams. Inrichting, organisatie en vraagstukken. Platform 31. September 2014. ISBN 978-94-9171-11-5. (http://www.platform31.nl/publicaties/vormgeving-sociale-wijkteams)

Kolk, van der H. (2014) Over het aantal volmachtstemmen; een verkennend rapport voor de Kiesraad over het gebruik van volmachtstemmen in gemeenten bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012, de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 en de Europese verkiezingen van 2014. Enschede: Universiteit Twente.

2013

Kolk, Henk van der (2013). ‘Verkleining aantal gemeenteraadsleden vooral een symbolische daad’, in Kan het goedkoper? Jaarboek Vereniging van Griffiers 2013. Pp. 40-48. Den Haag, SDU. Isbn 978 90 12 57929 2.

2012

Nieuwenhuis, Rense, Ariana Need and Henk van der Kolk (2012) Institutional and Demographic Explanations of Women’s Employment in 18 OECD Countries, 1975 – 1999 in: Journal of Marriage and Family 74 (June 2012): 614 – 630, DOI:10.1111/j.1741-3737.2012.00965.x

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1741-3737.2012.00965.x/pdf

2011

Aarts, C.W.A.M. & van der Kolk, H. (2011) Verkiezingen, politieke partijen en kiezers: Inleiding. in: Jacques Thomassen en Rudy Andeweg (red.) (2011). Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie. Leiden: Leiden University Press, pp. 239-246

Kolk, H. van der, Kees Aarts (2011) Verschillen Nederlandse politieke partijen in de ogen van de kiezers? Hoofdstuk 13 in: Jacques Thomassen en Rudy Andeweg (red.) (2011). Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie. Leiden: Leiden University Press, pp. 267-282

Kolk, H. van der, Kees Aarts (2011) Negen argumenten voor en tegen het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd, In: Res Publica, Politiek-wetenschappelijk tijdschrift van de Lage Landen, jrg (53) issue 4, pp. 385-406

Fournier, Patrick, Henk van der Kolk, R. Kenneth Carty, André Blais, and Jonathan Rose (2011) When Citizens Decide, Lessons from Citizen Assemblies on Electoral Reform, Oxford university press, Oxford

Jong de, Ron, Henk van der Kolk, Gerrit Voerman (2011) Verkiezingen op de kaart 1848-2010, Tweede Kamerverkiezingen vanuit geografisch perspectief, Uitgeverij Matrijs, Utrecht.

Aarts, K, H. van der Kolk (2011) Notes on recent elections, The Dutch parliamentary election of June 9, 2010, Electoral Studies Received 9 August 2010; accepted 17 May 2011. Available online 26 May 2011.

Bookreviews

Kolk, H. van der (2008) Diamond, Larry and Marc. F. Plattner (editors) (2006) Electoral systems and democracy, John Hopkins University Press, Baltimore, ISBN: 0-8018-8475-6 (paperback). $18.95 paperback. Reviewed in Party Politics September 2008 (issue 5).

Other

Jong, R, de, Henk van der Kolk (2011) De electorale geografie van de VVD van 1948 tot 2010, in: Liberaal Reveil, december 2011 (issue 4) pp. 193-203.

Kolk, van der, H. (2010) Agenda voor Overijsselse gemeenten 2010-2014, Kennis instituut stedelijke samenleving (KISS), maart 2010. 

Kolk, van der, H. (2010) We moeten meer naar het scorebord kijken, UT nieuws, 18 maart 2010.

Kolk, van der, H. (2010) Kiesdrempel is zo gek nog niet, opiniestuk in: Friesch Dagblad, woensdag 24 maart 2010, p.5

More publications

Research interests

Henk van der Kolk’s research is primarily empirical in nature and focuses upon the influence of the context in which individuals live and act on their participatory behaviour, involvement and the legitimacy they perceive in contemporary democracy. Using methods of multi-level analysis he specifically focuses on the following themes:

Electoral systems and the behaviour of voters and their representatives.

Context and voter turnout.

Context and participation in the neighbourhood.

Teaching

Dr. Van der Kolk is currently (co)responsible for the following courses:

Introduction to political science (194124110)

Introduction Research Methodology (201100060)

Information on these subjects can be found on the respective Blackboard-sites of the above mentioned courses and on OSIRIS.

Weblinks

Website Dutch Parliamentary Election Study (DPES)

http://www.dpes.nl/

Curriculum Vitae

Four years after he was born in 1965 in Heemskerk (North-Holland, the Netherlands), Van der Kolk went to the protestant kindergarten ‘De Bouwhoek’ a few blocks from where he was born. He attended the protestant primary school de ‘Anne de Vriesschool’ between 1971 and 1978. Between 1978 and 1984 his education was continued at the ‘Bonhoeffer college’ in Castricum. Between 1984 and 1991 he studied Public Administration (theoretical) at the Twente University. He completed his studies with a focus on organizational theory. In 1991 and 1992 Van der Kolk worked shortly for AT&T-NSI in Hilversum. Within this company he was responsible for European Legislation on Telecommunications. After that he worked for some time with Jan Van Deth at the Catholic University of Nijmegen. In the beginning of 1992 he started his PhD research. In 1997 Van der Kolk completed his studies into the effect of local elections on the attitudes and behaviour of local council members. He is assistant professor since 1997. Henk van der Kolk is happily married since 1995 and has three daughters.