NIKOSEcosysteem als voordeel

Ecosysteem als voordeel

Om succesvol te zijn in innovatie en ondernemerschap, moeten nauwe samenwerkingsverbanden worden aangegaan met een diversiteit aan partners, zoals startups, middelgrote ondernemingen, multinationals, kennisinstituten, overheden, niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en consumenten of burgers. Om deze multi-actor netwerken te beheren, moeten organisaties hun eigen ecosystemen kunnen bouwen, ontwikkelen en onderhouden. Dit is echter een complexe en hulpbronnenverslindende taak. Daarom, hoe beter organisaties ecosysteemcapaciteiten ontwikkelen, hoe effectiever en efficiënter hun innovaties. Het NIKOS-onderzoek naar innovatie en ondernemerschap Ecosystemen beoogt een beter inzicht te krijgen in de mechanismen en ontwikkeling van ecosystemen, zodat organisaties succesvol concurrentievoordelen kunnen creëren en behouden. 

ONDERZOEKSPROJECT

Ecosysteemmogelijkheden van lokale innovatie-experimenten op innovatiecampussen

Dit is een lopend onderzoeksproject van PhD Jin Han naar de effecten van de mogelijkheden van een ecosysteem van een organisatie en de impact van ondersteunende diensten van een innovatiecampus op het succes van lokale innovatie-experimenten. Dit onderzoek is nu bezig met het verzamelen van enquêtegegevens (2019 december - mei 2020).

Bouwen en in stand houden van opkomende ecosystemen via nieuwe lokale ondernemingen

Dit onderzoek onderzocht de uitdagingen en strategieën die nieuwe ondernemingen inzetten om hun eigen nieuwe innovatie-ecosysteem te bouwen. De studie onderzocht vier gevallen in de opkomende Chinese fietsuitwisselingsindustrie en toonde aan dat nieuwe ondernemingen succesvoller zijn wanneer zij deelnemen aan lokale innovatie-experimenten en vanaf het begin interactie aangaan met actoren in zowel de economische omgeving (zoals klanten, leveranciers en concurrenten) en de sociaal-politieke omgeving (zoals NGO's, overheden en maatschappelijke belangengroepen). Het artikel wordt momenteel beoordeeld door een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

Ondernemerschap ecosysteem als een complex adaptief systeem

Dit onderzoek is gericht op hoe kan een ecosysteem van ondernemerschap (EE) zijn complexiteitseigenschappen in verschillende ontwikkelingsfasen blootleggen om zijn levensvatbaarheid te behouden? Tot op heden hebben wetenschappers de complexiteit van EE's nog niet volledig onderzocht. Gezien deze kloof, door geleende inzichten uit de CAS-theorie en een diepgaande kwalitatieve studie van de Zhongguancun EE in China, identificeerde deze studie zes geïntegreerde complexiteitseigenschappen die in de loop van de tijd werden tentoongesteld. De bevindingen bieden nieuwe empirische inzichten in de niet-lineaire interacties van EE-agenten, adaptieve evolutionaire dynamiek en multiscale bestuursgrenzen. Bovendien benadrukken de bevindingen het adaptieve proces van een EE om een evenwichtig niveau van complexiteit te behouden om de levensvatbaarheid te behouden. Door de complexiteit van een EE uit een opkomende economie te onthullen, biedt dit artikel nuttige inzichten voor beleidsmakers om EE-ontwikkeling beter te promoten en te beheren. De paper is geaccepteerd voor publicatie in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

De innovatiecampus: belangrijke uitdagingen en succesfactoren in verschillende stadia van volwassenheid

Deze studie onderzoekt de specifieke kenmerken van het concept van de opkomende innovatiecampus en ontwikkelt een volwassenheidsmodel. Het model bestaat uit vier volwassenheidsstadia en negen dimensies. De paper wordt gepresenteerd op de Innovation and Product Development Conference (IPDMC) 2017 en is hier te vinden: 

Effectiviteit van open innovatiepraktijken op innovatiecampussen

Ter ondersteuning van open innovatiepraktijken organiseren ondersteunende kantoren van de innovatiecampus allerlei netwerkactiviteiten om samenwerking en leren tussen hun huurders en andere organisaties te bevorderen. Maar hoe effectief zijn deze praktijken? Twee masterstudenten hebben de effectiviteit van deze open innovatiepraktijken onderzocht. De masterproef van Tim Slijkhuis is hier te vinden.

Research Team

Prof. dr. ir. Petra de Weerd-Nederhof
Dr. ir. Sandor Löwik
Dr. ir. Haibo Zhou
Jin Han