UTFaculteitenBMSNieuwsKennismaking met Capitool 15

Kennismaking met Capitool 15

Zoals in onze eerdere communicatie al is medegedeeld, is het Capitool 15 aangewezen als tijdelijke huisvestinglocatie tijdens de renovatie van de Cubicus. Graag willen we jullie hierover informeren en uitnodigen om kennis te maken met het gebouw met een paar inloopdagen.

Wie gaan er naar Capitool 15?
Het uitgangspunt is dat alle huidige bewoners van de Cubicus in de zomer van 2024 verhuizen naar Captiool 15, met uitzondering van het BMS Lab en de drie studieverenigingen. Voor deze groepen hebben we tijdelijk een plek toegewezen gekregen in de Kop van Langezijds. De reden hiervoor is dat al het studentenverkeer zoveel mogelijk op de Campus gesitueerd moet blijven.

We kijken daarnaast nog naar oplossingen voor bijvoorbeeld studieadviseurs, aangezien zij ook veel contact hebben met studenten. Ook zijn we bezig om in Ravelijn en op de Kop van Langezijds zogenaamde aanlandplekken te creëren, zodat je bijvoorbeeld tussen twee afspraken door op de Campus kunt blijven werken.

Inloopdagen Capitool
Tijdens de inloopdagen willen we jou rondleiden door het gebouw, alle vragen rondom de verhuizing beantwoorden en eventuele zorgen zoveel mogelijk wegnemen. Ook vragen we jouw input om binnen de eigenschappen van het gebouw nog wensen uit te spreken om het verblijf in Capitool zo aangenaam mogelijk te maken.

Save the Date!
De 3 inloopmomenten op Capitool 15 worden georganiseerd op:

  • Maandag 27 november (11:30 tot 13:30 uur)
  • Dinsdag 28 november (9:30 – 11:30 uur)
  • Woensdag 29 november (9:00 – 11:00 uur)

Reserveer alvast één van deze data in jouw agenda. De precieze invulling van de inloopmomenten wordt nog op een later tijdstip kenbaar gemaakt.

Na afloop willen we door middel van het afnemen van een korte survey ook de gelegenheid bieden om wensen rondom het werken in Capitool 15 kenbaar te maken, zodat we er wellicht (binnen de kaders van het gebouw) nog invulling aan kunnen geven.